فولاد آناهیتا گیلان
فولاد آناهیتا گیلان

آناهیتا گیلان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان میلگرد 8-A2 آناهیتا گیلان 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه 1399/11/1 300تومان 0.02% میلگرد آناهیتا گیلان
میلگرد 20-A3 آناهیتا گیلان میلگرد 20-A3 آناهیتا گیلان 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه 1399/11/1 300تومان 0.02% میلگرد آناهیتا گیلان
میلگرد 25-A3 آناهیتا گیلان میلگرد 25-A3 آناهیتا گیلان 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه 1399/11/1 300تومان 0.02% میلگرد آناهیتا گیلان
میلگرد 28-A3 آناهیتا گیلان میلگرد 28-A3 آناهیتا گیلان 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه 1399/11/1 300تومان 0.02% میلگرد آناهیتا گیلان
میلگرد 32-A3 آناهیتا گیلان میلگرد 32-A3 آناهیتا گیلان 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه 1399/11/1 300تومان 0.02% میلگرد آناهیتا گیلان

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->