فولاد گلستان
فولاد گلستان

فولاد گلستان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 25-A3 فولاد گلستان میلگرد 25-A3 فولاد گلستان 20تیر1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 16,100تومان یکشنبه 1400/4/20 -1200تومان -7.45% میلگرد فولاد گلستان
میلگرد 22-A3 فولاد گلستان میلگرد 22-A3 فولاد گلستان 20تیر1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 16,100تومان یکشنبه 1400/4/20 -1200تومان -7.45% میلگرد فولاد گلستان
میلگرد 20-A3 فولاد گلستان میلگرد 20-A3 فولاد گلستان 20تیر1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 16,100تومان یکشنبه 1400/4/20 -1200تومان -7.45% میلگرد فولاد گلستان
میلگرد 18-A3 فولاد گلستان میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 20تیر1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 16,100تومان یکشنبه 1400/4/20 -1200تومان -7.45% میلگرد فولاد گلستان
میلگرد 14-A3 فولاد گلستان میلگرد 14-A3 فولاد گلستان 20تیر1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 16,300تومان یکشنبه 1400/4/20 -1200تومان -7.36% میلگرد فولاد گلستان

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->