فولاد گلستان
فولاد گلستان

فولاد گلستان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 25-A3 فولاد گلستان میلگرد 25-A3 فولاد گلستان 16فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه 1400/1/16 0تومان 0% میلگرد فولاد گلستان
میلگرد 22-A3 فولاد گلستان میلگرد 22-A3 فولاد گلستان 16فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه 1400/1/16 0تومان 0% میلگرد فولاد گلستان
میلگرد 20-A3 فولاد گلستان میلگرد 20-A3 فولاد گلستان 16فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه 1400/1/16 0تومان 0% میلگرد فولاد گلستان
میلگرد 18-A3 فولاد گلستان میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 16فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان دوشنبه 1400/1/16 0تومان 0% میلگرد فولاد گلستان
میلگرد 16-A3 فولاد گلستان میلگرد 16-A3 فولاد گلستان 16فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه 1400/1/16 0تومان 0% میلگرد فولاد گلستان

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->