فولاد گلستان
فولاد گلستان

فولاد گلستان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 10-A3 فولاد گلستان میلگرد 10-A3 فولاد گلستان 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 14,100تومان چهارشنبه 1399/8/7 -200تومان -0.01% مشاهده
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان میلگرد 12-A3 فولاد گلستان 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,900تومان چهارشنبه 1399/8/7 -200تومان -0.01% مشاهده
میلگرد 14-A3 فولاد گلستان میلگرد 14-A3 فولاد گلستان 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه 1399/8/7 -600تومان -0.04% مشاهده
میلگرد 16-A3 فولاد گلستان میلگرد 16-A3 فولاد گلستان 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه 1399/8/7 -600تومان -0.04% مشاهده
میلگرد 18-A3 فولاد گلستان میلگرد 18-A3 فولاد گلستان 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۹ کیلوگرم 13,100تومان چهارشنبه 1399/8/7 -600تومان -0.04% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-