فولاد سپهر ایرانیان
فولاد سپهر ایرانیان

سپهر ایرانیان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
  • نبشی
  • ناودانی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 26فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 14,050تومان پنجشنبه 1400/1/26 0تومان 0% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 25فروردین1400 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 14,050تومان چهارشنبه 1400/1/25 0تومان 0% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 24فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 14,050تومان سه شنبه 1400/1/24 130تومان 0.01% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 24فروردین1400 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 13,920تومان سه شنبه 1400/1/24 0تومان 0% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 23فروردین1400 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 13,920تومان دوشنبه 1400/1/23 100تومان 0.72% میلگرد سپهر ایرانیان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 26فروردین1400 ساعت : ۱۰:۱۹ کیلوگرم 14,050تومان پنجشنبه 1400/1/26 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی30*30*3 سپهر ایرانیان نبشی30*30*3 سپهر ایرانیان 26فروردین1400 ساعت : ۱۰:۱۹ کیلوگرم 14,050تومان پنجشنبه 1400/1/26 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 26فروردین1400 ساعت : ۱۰:۱۹ کیلوگرم 14,050تومان پنجشنبه 1400/1/26 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 25فروردین1400 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 14,050تومان چهارشنبه 1400/1/25 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی30*30*3 سپهر ایرانیان نبشی30*30*3 سپهر ایرانیان 25فروردین1400 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 14,050تومان چهارشنبه 1400/1/25 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان 18فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۷ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه 1400/1/18 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان 18فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۷ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه 1400/1/18 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان 18فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۷ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه 1400/1/18 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان 17فروردین1400 ساعت : ۱۱:۰۴ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه 1400/1/17 50تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان 17فروردین1400 ساعت : ۱۱:۰۴ کیلوگرم 13,400تومان سه شنبه 1400/1/17 50تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->