فولاد سپهر ایرانیان
فولاد سپهر ایرانیان

سپهر ایرانیان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
  • نبشی
  • ناودانی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 23تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 17,800تومان چهارشنبه 1400/4/23 -250تومان -1.4% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 18,050تومان دوشنبه 1400/4/21 2000تومان 11.08% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 14تیر1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 16,050تومان دوشنبه 1400/4/14 0تومان 0% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 13تیر1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 16,050تومان یکشنبه 1400/4/13 100تومان 0.62% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 12تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 15,950تومان شنبه 1400/4/12 0تومان 0% میلگرد سپهر ایرانیان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی120*120*12 سپهر ایرانیان نبشی120*120*12 سپهر ایرانیان 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 17,900تومان سه شنبه 1400/4/22 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی100*100*10 سپهر ایرانیان نبشی100*100*10 سپهر ایرانیان 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه 1400/4/22 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی80*80*8 سپهر ایرانیان نبشی80*80*8 سپهر ایرانیان 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 17,900تومان سه شنبه 1400/4/22 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی60*60*6 سپهر ایرانیان نبشی60*60*6 سپهر ایرانیان 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه 1400/4/22 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی60*60*5 سپهر ایرانیان نبشی60*60*5 سپهر ایرانیان 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه 1400/4/22 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۴ کیلوگرم 18,000تومان سه شنبه 1400/4/22 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۴ کیلوگرم 18,200تومان سه شنبه 1400/4/22 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان 21تیر1400 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 18,000تومان دوشنبه 1400/4/21 1700تومان 0.1% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی6طول6متری سپهر ایرانیان 21تیر1400 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 18,200تومان دوشنبه 1400/4/21 1650تومان 0.1% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان 15تیر1400 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 16,300تومان سه شنبه 1400/4/15 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->