فولاد سپهر ایرانیان
فولاد سپهر ایرانیان

سپهر ایرانیان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
  • نبشی
  • ناودانی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 7بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 13,120تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 6بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 13,120تومان دوشنبه 1399/11/6 0تومان 0% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۳ کیلوگرم 13,120تومان یکشنبه 1399/11/5 120تومان 0.01% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 13,000تومان شنبه 1399/11/4 0تومان 0% میلگرد سپهر ایرانیان
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 2بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 13,000تومان پنجشنبه 1399/11/2 0تومان 0% میلگرد سپهر ایرانیان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی30*30*2 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2 سپهر ایرانیان 7بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 7بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی40*40*2.5 سپهر ایرانیان نبشی40*40*2.5 سپهر ایرانیان 7بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 7بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 13,150تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی40*40*4 سپهر ایرانیان نبشی40*40*4 سپهر ایرانیان 7بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان 7بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان 7بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۱ کیلوگرم 13,350تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان 6بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه 1399/11/6 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی8طول6متری سپهر ایرانیان 6بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۰ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه 1399/11/6 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان
ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان ناودانی10طول6متری سپهر ایرانیان 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۲ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه 1399/11/5 0تومان 0% ناودانی سپهر ایرانیان

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->