فولاد سپهر ایرانیان
فولاد سپهر ایرانیان

سپهر ایرانیان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
  • نبشی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 1آبان1399 ساعت : ۱۰:۵۹ کیلوگرم 13,920تومان پنجشنبه 1399/8/1 300تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 30مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 13,620تومان چهارشنبه 1399/7/30 -530تومان -0.04% مشاهده
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 28مهر1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 14,150تومان دوشنبه 1399/7/28 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 27مهر1399 ساعت : ۱۱:۱۷ کیلوگرم 14,050تومان یکشنبه 1399/7/27 130تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان میلگرد 8-A2 سپهر ایرانیان 24مهر1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,920تومان پنجشنبه 1399/7/24 0تومان 0% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 1آبان1399 ساعت : ۱۰:۵۹ کیلوگرم 14,020تومان پنجشنبه 1399/8/1 170تومان 0.01% مشاهده
نبشی30*30*3 سپهر ایرانیان نبشی30*30*3 سپهر ایرانیان 1آبان1399 ساعت : ۱۰:۵۹ کیلوگرم 14,020تومان پنجشنبه 1399/8/1 170تومان 0.01% مشاهده
نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 30مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 13,850تومان چهارشنبه 1399/7/30 -1000تومان -0.07% مشاهده
نبشی30*30*3 سپهر ایرانیان نبشی30*30*3 سپهر ایرانیان 30مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 13,850تومان چهارشنبه 1399/7/30 -1000تومان -0.07% مشاهده
نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 28مهر1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 14,850تومان دوشنبه 1399/7/28 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-