فولاد قزوین
فولاد قزوین

فولاد قزوین

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین میلگرد 12-A2 فولاد قزوین 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه 1399/12/10 100تومان 0.793651% میلگرد فولاد قزوین
میلگرد 10-A2 فولاد قزوین میلگرد 10-A2 فولاد قزوین 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه 1399/12/10 100تومان 0.793651% میلگرد فولاد قزوین
میلگرد 8-A2 فولاد قزوین میلگرد 8-A2 فولاد قزوین 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۲ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه 1399/12/10 3000تومان 23.0769% میلگرد فولاد قزوین
میلگرد 10-A3 فولاد قزوین میلگرد 10-A3 فولاد قزوین 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,900تومان یکشنبه 1399/12/10 -100تومان -0.01% میلگرد فولاد قزوین
میلگرد 12-A3 فولاد قزوین میلگرد 12-A3 فولاد قزوین 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 12,900تومان یکشنبه 1399/12/10 -100تومان -0.01% میلگرد فولاد قزوین

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->