فولاد ظفر بناب
فولاد ظفر بناب

ظفر بناب

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
  • تیرآهن
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 25-A3 ظفر بناب میلگرد 25-A3 ظفر بناب 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه 1399/12/10 0تومان 0% میلگرد ظفر بناب
میلگرد 22-A3 ظفر بناب میلگرد 22-A3 ظفر بناب 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه 1399/12/10 0تومان 0% میلگرد ظفر بناب
میلگرد 20-A3 ظفر بناب میلگرد 20-A3 ظفر بناب 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه 1399/12/10 0تومان 0% میلگرد ظفر بناب
میلگرد 18-A3 ظفر بناب میلگرد 18-A3 ظفر بناب 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه 1399/12/10 0تومان 0% میلگرد ظفر بناب
میلگرد 16-A3 ظفر بناب میلگرد 16-A3 ظفر بناب 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۵۰ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه 1399/12/10 0تومان 0% میلگرد ظفر بناب
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 13,800تومان یکشنبه 1399/12/10 0تومان 0% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,800تومان شنبه 1399/12/9 0تومان 0% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 13,800تومان چهارشنبه 1399/12/6 0تومان 0% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 5اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۸ کیلوگرم 13,800تومان سه شنبه 1399/12/5 0تومان 0% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 4اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۷ کیلوگرم 13,800تومان دوشنبه 1399/12/4 0تومان 0% تیرآهن ظفر بناب

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->