فولاد ظفر بناب
فولاد ظفر بناب

ظفر بناب

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
  • تیرآهن
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 32-A3 ظفر بناب میلگرد 32-A3 ظفر بناب 7آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,720تومان چهارشنبه 1399/8/7 -500تومان 0% مشاهده
میلگرد 16-A3 ظفر بناب میلگرد 16-A3 ظفر بناب 7آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,720تومان چهارشنبه 1399/8/7 -500تومان 0% مشاهده
میلگرد 14-A3 ظفر بناب میلگرد 14-A3 ظفر بناب 7آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,720تومان چهارشنبه 1399/8/7 -500تومان 0% مشاهده
میلگرد 12-A3 ظفر بناب میلگرد 12-A3 ظفر بناب 7آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 12,820تومان چهارشنبه 1399/8/7 -500تومان -0.04% مشاهده
میلگرد 8-A2 ظفر بناب میلگرد 8-A2 ظفر بناب 7آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 13,020تومان چهارشنبه 1399/8/7 -500تومان 0% مشاهده
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 7آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 13,220تومان چهارشنبه 1399/8/7 -505تومان -0.04% مشاهده
تیرآهن 20 ظفر بناب تیرآهن 20 ظفر بناب 7آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 13,320تومان چهارشنبه 1399/8/7 -500تومان -0.04% مشاهده
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 6آبان1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 13,725تومان سه شنبه 1399/8/6 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 20 ظفر بناب تیرآهن 20 ظفر بناب 6آبان1399 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 13,820تومان سه شنبه 1399/8/6 0تومان 0% مشاهده
تیرآهن 20 ظفر بناب تیرآهن 20 ظفر بناب 5آبان1399 ساعت : ۱۰:۵۸ کیلوگرم 13,820تومان دوشنبه 1399/8/5 -200تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-