فولاد ظفر بناب
فولاد ظفر بناب

ظفر بناب

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
  • تیرآهن
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 32-A3 ظفر بناب میلگرد 32-A3 ظفر بناب 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 10,450تومان دوشنبه 1399/9/10 -100تومان 0% میلگرد ظفر بناب
میلگرد 16-A3 ظفر بناب میلگرد 16-A3 ظفر بناب 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 10,450تومان دوشنبه 1399/9/10 -100تومان 0% میلگرد ظفر بناب
میلگرد 12-A3 ظفر بناب میلگرد 12-A3 ظفر بناب 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه 1399/9/10 -100تومان 0% میلگرد ظفر بناب
میلگرد 10-A2 ظفر بناب میلگرد 10-A2 ظفر بناب 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه 1399/9/10 -100تومان 0% میلگرد ظفر بناب
میلگرد 8-A2 ظفر بناب میلگرد 8-A2 ظفر بناب 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۹ کیلوگرم 10,800تومان دوشنبه 1399/9/10 -100تومان 0% میلگرد ظفر بناب
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 10,900تومان دوشنبه 1399/9/10 -100تومان -0.01% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 20 ظفر بناب تیرآهن 20 ظفر بناب 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 11,000تومان دوشنبه 1399/9/10 -100تومان -0.01% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۳ کیلوگرم 11,000تومان یکشنبه 1399/9/9 0تومان 0% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 20 ظفر بناب تیرآهن 20 ظفر بناب 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۳ کیلوگرم 11,100تومان یکشنبه 1399/9/9 0تومان 0% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 8آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۵ کیلوگرم 11,000تومان شنبه 1399/9/8 0تومان 0% تیرآهن ظفر بناب

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-