کیان فولاد ابهر
کیان فولاد ابهر

کیان فولاد ابهر

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 28-A3 کیان فولاد ابهر میلگرد 28-A3 کیان فولاد ابهر 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 12,450تومان شنبه 1399/12/9 0تومان 0% میلگرد کیان فولاد ابهر
میلگرد 25-A3 کیان فولاد ابهر میلگرد 25-A3 کیان فولاد ابهر 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 12,450تومان شنبه 1399/12/9 0تومان 0% میلگرد کیان فولاد ابهر
میلگرد 22-A3 کیان فولاد ابهر میلگرد 22-A3 کیان فولاد ابهر 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 12,450تومان شنبه 1399/12/9 0تومان 0% میلگرد کیان فولاد ابهر
میلگرد 20-A3 کیان فولاد ابهر میلگرد 20-A3 کیان فولاد ابهر 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 12,450تومان شنبه 1399/12/9 0تومان 0% میلگرد کیان فولاد ابهر
میلگرد 18-A3 کیان فولاد ابهر میلگرد 18-A3 کیان فولاد ابهر 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 12,450تومان شنبه 1399/12/9 0تومان 0% میلگرد کیان فولاد ابهر

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->