سیما فولاد جهان
سیما فولاد جهان

سیما فولاد جهان

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 10-A3 سیما فولاد جهان میلگرد 10-A3 سیما فولاد جهان 18فروردین1400 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 13,270تومان چهارشنبه 1400/1/18 0تومان 0% میلگرد سیما فولاد جهان
میلگرد 12-A3 سیما فولاد جهان میلگرد 12-A3 سیما فولاد جهان 18فروردین1400 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 12,970تومان چهارشنبه 1400/1/18 0تومان 0% میلگرد سیما فولاد جهان
میلگرد 14-A3 سیما فولاد جهان میلگرد 14-A3 سیما فولاد جهان 18فروردین1400 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 12,970تومان چهارشنبه 1400/1/18 0تومان 0% میلگرد سیما فولاد جهان
میلگرد 16-A3 سیما فولاد جهان میلگرد 16-A3 سیما فولاد جهان 18فروردین1400 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 12,970تومان چهارشنبه 1400/1/18 0تومان 0% میلگرد سیما فولاد جهان
میلگرد 18-A3 سیما فولاد جهان میلگرد 18-A3 سیما فولاد جهان 18فروردین1400 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 12,970تومان چهارشنبه 1400/1/18 0تومان 0% میلگرد سیما فولاد جهان

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->