سیما فولاد جهان
سیما فولاد جهان

سیما فولاد

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 25-A3 سیما فولاد میلگرد 25-A3 سیما فولاد 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 13,900تومان پنجشنبه 1399/8/1 0تومان 0% مشاهده
میلگرد 18-A3 سیما فولاد میلگرد 18-A3 سیما فولاد 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 13,900تومان پنجشنبه 1399/8/1 0تومان 0% مشاهده
میلگرد 14-A3 سیما فولاد میلگرد 14-A3 سیما فولاد 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 13,900تومان پنجشنبه 1399/8/1 0تومان 0% مشاهده
میلگرد 12-A3 سیما فولاد میلگرد 12-A3 سیما فولاد 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 13,900تومان پنجشنبه 1399/8/1 0تومان 0% مشاهده
میلگرد 10-A3 سیما فولاد میلگرد 10-A3 سیما فولاد 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 14,300تومان پنجشنبه 1399/8/1 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-