فولاد سرمد ابرکوه
فولاد سرمد ابرکوه

سرمد ابرکوه

  • مواد اولیه
  • میلگرد و مقاطع
  • فروآلیاژ
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه میلگرد 14-A3 سرمد ابرکوه 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 13,170تومان چهارشنبه 1400/1/25 -30تومان 0% میلگرد سرمد ابرکوه
میلگرد 16-A3 سرمد ابرکوه میلگرد 16-A3 سرمد ابرکوه 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 13,170تومان چهارشنبه 1400/1/25 -30تومان 0% میلگرد سرمد ابرکوه
میلگرد 18-A3 سرمد ابرکوه میلگرد 18-A3 سرمد ابرکوه 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 13,070تومان چهارشنبه 1400/1/25 -30تومان 0% میلگرد سرمد ابرکوه
میلگرد 22-A3 سرمد ابرکوه میلگرد 22-A3 سرمد ابرکوه 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 13,070تومان چهارشنبه 1400/1/25 -30تومان 0% میلگرد سرمد ابرکوه
میلگرد 20-A3 سرمد ابرکوه میلگرد 20-A3 سرمد ابرکوه 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۵۱ کیلوگرم 13,070تومان چهارشنبه 1400/1/25 -30تومان 0% میلگرد سرمد ابرکوه

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->