فولاد مشیز بردسیر
فولاد مشیز بردسیر

مشیز بردسیر

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 18-A3 مشیز بردسیر میلگرد 18-A3 مشیز بردسیر 30اردیبهشت1399 ساعت : ۱۷:۵۶ کیلوگرم 6,500تومان سه شنبه 1399/2/30 20تومان 0% مشاهده
میلگرد 20-A3 مشیز بردسیر میلگرد 20-A3 مشیز بردسیر 30اردیبهشت1399 ساعت : ۱۷:۵۶ کیلوگرم 6,500تومان سه شنبه 1399/2/30 20تومان 0% مشاهده
میلگرد 18-A3 مشیز بردسیر میلگرد 18-A3 مشیز بردسیر 29اردیبهشت1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 6,480تومان دوشنبه 1399/2/29 -20تومان 0% مشاهده
میلگرد 20-A3 مشیز بردسیر میلگرد 20-A3 مشیز بردسیر 29اردیبهشت1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 6,480تومان دوشنبه 1399/2/29 -20تومان 0% مشاهده
میلگرد 18-A3 مشیز بردسیر میلگرد 18-A3 مشیز بردسیر 28اردیبهشت1399 ساعت : ۱۴:۴۴ کیلوگرم 6,500تومان یکشنبه 1399/2/28 100تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-