صبا فولاد منظومه
صبا فولاد منظومه

صبا فولاد منظومه

  • میلگرد و مقاطع
  • نبشی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 1آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه 1399/8/1 250تومان 0.02% مشاهده
نبشی60*60*5 صبا فولاد منظومه نبشی60*60*5 صبا فولاد منظومه 1آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه 1399/8/1 250تومان 0.02% مشاهده
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 1آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه 1399/8/1 250تومان 0.02% مشاهده
نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 1آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 13,550تومان پنجشنبه 1399/8/1 250تومان 0.02% مشاهده
نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 30مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه 1399/7/30 -800تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-