مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجتمع جهان فولاد سیرجان

جهان فولاد سیرجان

  • مواد اولیه
  • شمش
  • میلگرد و مقاطع
  • آهن اسفنجی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
  • شمش
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 14-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 14-A3 جهان فولاد سیرجان 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% میلگرد جهان فولاد سیرجان
میلگرد 16-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 16-A3 جهان فولاد سیرجان 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,500تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% میلگرد جهان فولاد سیرجان
میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% میلگرد جهان فولاد سیرجان
میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 20-A3 جهان فولاد سیرجان 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% میلگرد جهان فولاد سیرجان
میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 22-A3 جهان فولاد سیرجان 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۲ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه 1399/11/7 0تومان 0% میلگرد جهان فولاد سیرجان

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->