مجتمع جهان فولاد سیرجان
مجتمع جهان فولاد سیرجان

جهان فولاد سیرجان

  • مواد اولیه
  • شمش
  • میلگرد و مقاطع
  • آهن اسفنجی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
  • شمش
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 10-A3 جهان فولاد سیرجان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 13,200تومان شنبه 1399/8/3 200تومان 0.02% مشاهده
میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 12-A3 جهان فولاد سیرجان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 12,900تومان شنبه 1399/8/3 150تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 14-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 14-A3 جهان فولاد سیرجان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 12,600تومان شنبه 1399/8/3 150تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 16-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 16-A3 جهان فولاد سیرجان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 12,600تومان شنبه 1399/8/3 150تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان میلگرد 18-A3 جهان فولاد سیرجان 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 12,400تومان شنبه 1399/8/3 150تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-