فولاد نورد گیلان حسن رود
فولاد نورد گیلان حسن رود

نورد گیلان حسن رود

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 20-A3 نورد گیلان حسن رود میلگرد 20-A3 نورد گیلان حسن رود 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه 1399/12/6 -150تومان 0% میلگرد نورد گیلان حسن رود
میلگرد 18-A3 نورد گیلان حسن رود میلگرد 18-A3 نورد گیلان حسن رود 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه 1399/12/6 -150تومان 0% میلگرد نورد گیلان حسن رود
میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه 1399/12/6 -150تومان 0% میلگرد نورد گیلان حسن رود
میلگرد 14-A3 نورد گیلان حسن رود میلگرد 14-A3 نورد گیلان حسن رود 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,650تومان چهارشنبه 1399/12/6 -150تومان 0% میلگرد نورد گیلان حسن رود
میلگرد 12-A3 نورد گیلان حسن رود میلگرد 12-A3 نورد گیلان حسن رود 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 12,750تومان چهارشنبه 1399/12/6 -150تومان 0% میلگرد نورد گیلان حسن رود

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->