فولاد نورد گیلان حسن رود
فولاد نورد گیلان حسن رود

نورد گیلان حسن رود

  • میلگرد و مقاطع
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 20-A3 نورد گیلان حسن رود میلگرد 20-A3 نورد گیلان حسن رود 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,100تومان شنبه 1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود میلگرد 16-A3 نورد گیلان حسن رود 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,100تومان شنبه 1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 12-A3 نورد گیلان حسن رود میلگرد 12-A3 نورد گیلان حسن رود 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,100تومان شنبه 1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 10-A2 نورد گیلان حسن رود میلگرد 10-A2 نورد گیلان حسن رود 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,300تومان شنبه 1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
میلگرد 8-A2 نورد گیلان حسن رود میلگرد 8-A2 نورد گیلان حسن رود 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,650تومان شنبه 1399/8/3 150تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-