فولاد آذربایجان
فولاد آذربایجان

فولاد میانه

  • مواد اولیه
  • میلگرد و مقاطع
  • آهن اسفنجی
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
  • میلگرد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 16-A3 فولاد میانه میلگرد 16-A3 فولاد میانه 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 9,650تومان چهارشنبه 1399/5/22 -300تومان -0.03% میلگرد فولاد میانه
میلگرد 20-A3 فولاد میانه میلگرد 20-A3 فولاد میانه 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 9,650تومان چهارشنبه 1399/5/22 -300تومان -0.03% میلگرد فولاد میانه
میلگرد 22-A3 فولاد میانه میلگرد 22-A3 فولاد میانه 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 9,650تومان چهارشنبه 1399/5/22 -300تومان -0.03% میلگرد فولاد میانه
میلگرد 25-A3 فولاد میانه میلگرد 25-A3 فولاد میانه 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 9,650تومان چهارشنبه 1399/5/22 -300تومان -0.03% میلگرد فولاد میانه
میلگرد 28-A3 فولاد میانه میلگرد 28-A3 فولاد میانه 22مرداد1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 9,650تومان چهارشنبه 1399/5/22 -300تومان -0.03% میلگرد فولاد میانه

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->