سایز میلگرد

22
25

استاندارد میلگرد

A3
A3

نوع میلگرد

آجدار
آجدار

تولیدکننده میلگرد

فولاد سیادن ابهر
فولاد خرمدشت

استان

زنجان
قزوین

شهر

ابهر
تاکستان

واحد

کیلوگرم
کیلوگرم

سایز میلگرد

22
25

استاندارد میلگرد

A3
A3

نوع میلگرد

آجدار
آجدار

تولیدکننده میلگرد

فولاد سیادن ابهر
فولاد خرمدشت

استان

زنجان
قزوین

شهر

ابهر
تاکستان

واحد

کیلوگرم
کیلوگرم
Call Now Buttonتماس با ما