سطح مقطع شمش

125*125
150*150

آنالیز شیمیایی شمش

3sp
5sp

طول شمش

6m
6m

استان

یزد
هرمزگان

واحد

کیلوگرم
کیلوگرم

سطح مقطع شمش

125*125
150*150

آنالیز شیمیایی شمش

3sp
5sp

طول شمش

6m
6m

استان

یزد
هرمزگان

شهر

بندرعباس

واحد

کیلوگرم
کیلوگرم
Call Now Buttonتماس با ما