شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا شمش ذوب آهن فولاد خزر، شمش ذوب آهن اصفهان، فولاد خراسان و شمش ذوب آهن پاسارگاد، که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش بلوم، تیرآهن ۱۴تا۱۸ و شمش بلوم، سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3، شمش بلوم خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

ذوب آهن فولاد خزر با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۹۹۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP ذوب آهن فولاد خزر به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۲۰۰ تن
 • حجم معامله : ۸۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۹٫۹۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۴۹۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۸۹۸ ریال

 

ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۱٫۱۳۱ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۹۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۵۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۱٫۱۳۱ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۱٫۱۳۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۱٫۱۳۱ ریال

 

تیرآهن ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ریال ۳۸٫۸۶۶ عرضه شد و با قیمت ۴۸٫۸۸۹ ریال معامله شد.

 

تیرآهن ۱۴تا۱۸ ذوب اهن اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۸٫۸۶۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه:۴۴۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۲۲٫۵۰۰ تن
 • حجم معامله : ۶۶۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۸٫۸۸۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۸٫۲۴۷ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۸٫۰۵۴ ریال

 

مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۷۷۶ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP ذوب آهن پاسارگاد به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا: ۳۹۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۱۵۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۷۷۶ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۵۹۶ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۲۹۹ ریال

 

فولاد خراسان با قیمت پایه ۴۰٫۰۶۸ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۲۷۰۴ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3 فولاد خراسان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۴۰۰۴ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۴۰٫۰۶۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۴ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا: ۲۲٫۷۰۴ تن
 • حجم معامله : ۸۰۰۸ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۲٫۸۸۸ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۲٫۶۴۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۲٫۴۱۱ ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.