شمش فولاد خراسان، شمش فولاد کاوه جنوب، میلگرد فولاد خراسان، میلگرد کاوه اروند، میلگرد صنعت بناب، ورق فولادی، شمش فولادی، ورق فولاد مبارکه اصفهان، ورق گرم B فولاد مبارکه، ورق گرم V فولاد مبارکه
آمار معاملات محصولات فولادی مورخ ۱۱ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا ، ذوب آهن اصفهان و صنایع سرمد ابرکوه که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3ُ، سبد میلگرد مخلوط و سبد تیرآهن ۱۴تا۱۸ خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

 

سبد میلگرد فولاد سرمد ابرکوه با قیمت پایه ۳۷٫۰۸۱ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۰۰۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 سرمد ابرکوه به شرح زیر می باشد

 

 •  عرضه : ۱۱۰۰ تن
 • حداقل عرضه : ۴۴ تن
 • قیمت پایه : ۳۷٫۰۸۱ ریال
 • حداکثر افزایش عرضه: ۱۱۰۰ تن
 • حداقل خرید : ۲۲ تن 

 

 • تقاضا : ۶۸۲۰ تن
 • حجم معامله : ۲۲۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۰۰۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۷٫۹۳۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۷٫۹۱۲ ریال

 

 

تیرآهن ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۶٫۵۲۵ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۴٫۴۱۲ ریال معامله شد.

 

تیرآهن ۱۴تا۱۸ ذوب آهن به شرح زیر می باشد

 

 •  عرضه : ۲۲۰۰ تن
 • حداقل عرضه : ۴۴ تن
 • قیمت پایه : ۳۶٫۵۲۵ ریال
 • حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
 • حداقل خرید : ۲۲ تن 

 

 • تقاضا : ۱۱۵۰۰ تن
 • حجم معامله : ۴۴۰۰  تن
 • بالاترین قیمت : ۴۴٫۴۱۲ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۴٫۳۴۷ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۴٫۱۱۹ ریال

 

 

سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۶٫۵۲۵ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۱۳۳ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن به شرح زیر می باشد

 

 

 •  عرضه : ۲۲۰۰ تن
 • حداقل عرضه : ۴۴ تن
 • قیمت پایه : ۳۶٫۵۲۵ ریال
 • حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
 • حداقل خرید : ۲۲ تن 

 

 • تقاضا : ۱۲٫۱۰۰ تن
 • حجم معامله : ۴۴۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۱۳۳ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۸٫۰۸۰ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۳۹ ریال

 

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.