شمش فولاد خراسان، شمش فولاد کاوه جنوب، میلگرد فولاد خراسان، میلگرد کاوه اروند، میلگرد صنعت بناب، ورق فولادی، شمش فولادی، ورق فولاد مبارکه اصفهان، ورق گرم B فولاد مبارکه، ورق گرم V فولاد مبارکه
آمار معاملات محصولات فولادی یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا ، فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد آذربایجان، فولاد سپید فراب کویر که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش بلوم خوزستان، شمش بلوم، تیرآهن ۱۴ و ۱۸ و سبد تیرآهن ۲۰ و ۲۲ و ۲۴ ذوب آهن اصفهان، سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 فولاد آذربایجان خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

شمش بلوم فولاد خوزستان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۵٫۲۱۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  خوزستان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۴۷۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۲۰۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۵٫۲۱۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۵٫۱۰۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۴٫۹۸۹ ریال

 

شمش بلوم ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۵٫۵۲۵ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510 ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۸۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۵۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۵٫۵۲۵ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۵٫۵۲۵ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۵٫۵۲۵ ریال

 

 

تیرآهن ۱۴ و ۱۸ ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۶٫۴۳۸ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۴٫۸۶۹ ریال معامله شد.

 

تیرآهن ۱۴ و ۱۶  به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۴۳۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۴۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۹٫۹۷۶ تن
 • حجم معامله : ۶۶۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۴٫۸۶۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۴٫۷۷۸ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۴٫۷۵۸ ریال

 

 

تیرآهن ۲۰ و ۲۲ و ۲۴ ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۶٫۴۳۸ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۴٫۷۶۹ ریال معامله شد.

 

تیرآهن ۲۰ و ۲۲ و ۲۴ به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۴۳۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۴۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۲٫۵۴۰ تن
 • حجم معامله : ۴۴۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۴٫۷۶۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۴٫۶۹۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۴٫۶۶۶ ریال

 

 

میلگرد فولاد سپید فراب کویر با قیمت پایه ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۴۵۹ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل خرید :  تن

 

 • تقاضا : ۶۲۷۰ تن
 • حجم معامله : ۳۳۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۴۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۳۱۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۱۵۵ ریال

 

 

میلگرد فولاد آذربایجان (فولاد میانه) با قیمت پایه ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۵۰۲ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۱۵۴۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۴۶ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۲٫۷۶ تن
 • حجم معامله : ۳۵۸۶ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۵۰۲ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۴۵۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۳۹۸ ریال

 

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.