شمش فولاد خراسان، شمش فولاد کاوه جنوب، میلگرد فولاد خراسان، میلگرد کاوه اروند، میلگرد صنعت بناب، ورق فولادی، شمش فولادی، ورق فولاد مبارکه اصفهان، ورق گرم B فولاد مبارکه، ورق گرم V فولاد مبارکه
آمار معاملات محصولات فولادی سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا ، شمش فولادی چادرملو، ذوب آهن اصفهان، فولاد خراسان، ظفربناب، صنایع سرمد ابرکوه، فولاد آذربایجان، صنایع هفت المایس که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شمش بلوم، سبد میلگرد مخلوط، سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3، ورق گالوانیزه شامل خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

 

فولاد خراسان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۴٫۲۵۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  فولاد خراسان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۰۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۵۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۴٫۲۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۴٫۲۵۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۴٫۲۵۹ ریال

 

 

فولادی معدنی وصنعتی چادرملو با قیمت پایه ۳۷٫۰۸۱ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۴٫۴۸۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510 چادرملو به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۰۸۱ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۶۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۷۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۴۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۴٫۴۸۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۴٫۲۸۲ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۴٫۱۰۱ ریال

 

 

فولاد آذربایجان با قیمت پایه ۳۷٫۰۸۱ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۹۹۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 فولاد آذربایجان به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۱۵۴۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۰۸۱ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۵۴۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۸۰۰۸ تن
 • حجم معامله : ۳۰۸۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۹۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۸٫۹۵۷ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۹۳۸ ریال

 

 

صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه با قیمت پایه ۴۲٫۹۸۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۳۷۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۰۸۱ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۸۲۵۰ تن
 • حجم معامله : ۳۳۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۳۷۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۸٫۳۴۶ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۳۲۹ ریال

 

 

مجتمع فولاد ظفر بناب با قیمت پایه ۳۴٫۸۴۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۱۱۸ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۶۶۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۰۸۱ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۴۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۳۲۷۸ تن
 • حجم معامله : ۱۱۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۱۱۸ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۰۲۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۷۹۹ ریال

 

 

صنایع هفت الماس با قیمت پایه ۶۴٫۹۹۹ ریال عرضه شد و معامله نشد.

 

ورق گالوانیزه هفت الماس به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۳۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۲۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۶۴٫۹۹۹ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰ تن

 

 • تقاضا : ۰ تن
 • حجم معامله : ۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۰ ریال 
 • قیمت میانگین : ۰ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۰ ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.