شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی سه شنبه ۲۶ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا آهن و فولاد ارفع، مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق، فولاد ارگ تبریز و تولیدی فولاد سپید فراب کویر که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش فولادی، سبد میلگرد مخلوط، سبد میلگرد ۱۴-۲۵ و سبد میلگرد مخلوط خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

 

شمش فولادی آهن و فولاد ارفع با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۶۸۸ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP ارفع به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۷۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۸۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۶۸۸ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۶۸۸ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۶۸۸ ریال

 

شمش فولادی ذوب آهن فولاد خزر با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۰٫۱۱۸ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP فولاد خزر به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه:۲۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۲۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۶۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت :  ۴۰٫۱۱۸ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۰٫۰۶۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۰٫۰۱۹ ریال

 

آهن و فولاد بافق با قیمت پایه ریال ۴۲٫۱۷۱ عرضه شد و با قیمت ۴۲٫۱۷۱ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط بافق به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۴۲٫۱۷۱ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه:۳۳۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۲۳۵۴ تن
 • حجم معامله : ۱۰۳۴ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۲٫۱۷۱ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۲٫۱۷۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۲٫۱۷۱  ریال

 

فولاد ارگ تبریز با قیمت پایه ۴۲٫۱۷۱ ریال عرضه شد و معامله نشد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۲۵ A3 ارگ تبریز به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۶۶۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۴۲٫۱۷۱ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۴۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا:  تن
 • حجم معامله :  تن
 • بالاترین قیمت :   ریال 
 • قیمت میانگین :  ریال
 • پایین ترین قیمت :  ریال

 

فولاد سپید فراب کویر با قیمت پایه ۴۲٫۱۷۱ ریال عرضه شد و با قیمت  ۴۲٫۱۷۱ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط سپید فراب کویر شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۴۹۶ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۴۲٫۱۷۱ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۹۹۲  تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا: ۴۷۵۲ تن
 • حجم معامله : ۴۴۲۲ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۲٫۱۷۱ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۲٫۱۷۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۲٫۱۷۱ ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.