شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا فولاد خوزستان، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد خراسان، فولاد ظفربناب و توسعه فراگیر سناباد که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش فولادی، سبد میلگرد مخلوط، سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3 و کنسانتره سنگ آهن خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

شمش فولاد خوزستان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۱٫۸۹۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP فولاد خوزستان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۰۰۰۰تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۸۱۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۳۰۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۱٫۸۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۱٫۵۴۲ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۱٫۰۵۹ ریال

 

شمش فولاد سیرجان ایرانیان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۱٫۸۹۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه:۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۸۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۸۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۱٫۸۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۱٫۲۰۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۰٫۵۱۹ ریال

 

فولاد خراسان با قیمت پایه ریال ۴۰٫۰۶۸ عرضه شد و با قیمت ۴۴٫۳۲۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3 فولاد خراسان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۰۰۲ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۴۰٫۰۶۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه:۴۰۰۴ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۴٫۵۲۰ تن
 • حجم معامله : ۶۰۰۶ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۴٫۳۲۹  ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۳٫۷۱۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۳٫۲۳۹ ریال

 

فولاد ظفر بناب با قیمت پایه ۴۰٫۰۶۸ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۴٫۶۱۸ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط ظفر بناب به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۶۶۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۴۰٫۰۶۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۴۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا: ۲۹۷۰ تن
 • حجم معامله : ۱۱۰۰ تن
 • بالاترین قیمت :  ۴۴٫۶۱۸ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۴٫۴۴۰ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۴٫۱۵۹ ریال

 

صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد با قیمت پایه ۶٫۰۵۶ ریال عرضه شد و با قیمت  ۶٫۰۵۶ ریال معامله شد.

 

کنسانتره سنگ آهن سناباد شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۶٫۰۵۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰۰ تن

 

 • تقاضا: ۵۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۵۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۶٫۰۵۶ ریال 
 • قیمت میانگین : ۶٫۰۵۶ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۶٫۰۵۶ ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.