شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا میلگرد ذوب آهن اصفهان، فولاد سپید فراب کویر، آهن و فولاد سرمد ابرکوه، صبا فولاد زاگرس و فولاد آذربایجان که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل سبد میلگرد مخلوط، سبد میلگرد مخلوط، سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3، میلگرد ۱۴و۱۶ A3 و سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

میلگرد ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه  ۳۶٫۴۳۸ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۷۸۲ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۴۳۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۳۳۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۲٫۲۱۰ تن
 • حجم معامله : ۵۵۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۷۸۲ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۸٫۶۳۰ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۵۶۳ ریال

 

فولاد آذربایجان ( فولاد میانه) با قیمت پایه ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۶۸۸ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3  فولاد میانه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۵۴۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۴۶ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا :۱۰٫۵۱۶ تن
 • حجم معامله : ۳۵۸۶ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۶۸۸ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۶۶۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۵۸۸ ریال

 

فولاد سپید فراب کویر با قیمت پایه ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۷۹۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط سپید فراب کویر به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۵۲۱۴ تن
 • حجم معامله : ۳۳۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۷۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۶۷۶ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۵۴۹ ریال

 

آهن و فولاد سرمد ابرکوه با قیمت پایه ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۰۷۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 سرمد ابرکوه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۷٫۸۷۶ تن
 • حجم معامله : ۲۲۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۰۷۹ ریال 
 • قیمت میانگین :۳۸٫۹۳۵  ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۷۷۸ ریال

 

صبا فولاد زاگرس با قیمت پایه ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۹۳۹ ریال معامله شد.

 

میلگرد ۱۴ و ۱۶ A3 صبا فولاد زاگرس به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۵۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۵۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲  تن

 

 • تقاضا : ۳۱۹۰ تن
 • حجم معامله : ۱۱۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۹۳۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۹۳۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۹۳۹ ریال

 

 

فولاد آذربایجان ( فولاد میانه) با قیمت پایه ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۶۸۸ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3  فولاد میانه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۵۴۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۴۶ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا :۱۰٫۵۱۶ تن
 • حجم معامله : ۳۵۸۶ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۶۸۸ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۶۶۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۵۸۸ ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.