عرضه محصولات فولادی مورخ سه شنبه ۳۰ مهر ۹۸

عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ، عرضه شمش فولادی سیرجان ایرانیان، معدنی و صنعتی چادرملو، مجتمع فولاد خراسان،  صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه و فولاد کاوه اروند که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش بلوم (۵sp (150*150 ، سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3، سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 و سبد میلگرد مخلوط خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

 

عرضه شمش فولادی صنعتی و معدنی چادرملو

 

 شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP چادرملو به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۴۰۰۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۱٫۰۷۷ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۱۰۰۰ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۶۰۰۰ تن
 • حداقل خرید: ۱۰۰۰ تن

 

 

عرضه شمش فولادی سیرجان ایرانیان

 

 شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۲۰۰۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۱٫۰۷۷ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۱۰۰۰ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۰۰ تن
 • حداقل خرید: ۵۰۰ تن

 

 

عرضه سبد میلگرد مجتمع فولاد خراسان

 

سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3 فولاد خراسان به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۱۱۰۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۶٫۹۶۶ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۴۴ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۳۹۱۶ تن
 • حداقل خرید: ۲۲ تن

 

 

 

عرضه سبد میلگرد صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 سرمد ابرکوه به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۱۱۰۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۶٫۹۶۶ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۴۴ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۱۱۰۰ تن
 • حداقل خرید: ۲۲ تن

 

 

عرضه سبد میلگرد فولاد کاوه اروند

 

سبد میلگرد مخلوط فولاد کاوه اروند به شرح زیر می باشد

 

 • عرضه: ۱۱۰۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۶٫۹۶۶ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۴۴ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۱۹۸۰ تن
 • حداقل خرید: ۲۲ تن

 

 

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.