شمش فولاد خراسان، شمش فولاد کاوه جنوب، میلگرد فولاد خراسان، میلگرد کاوه اروند، میلگرد صنعت بناب، ورق فولادی، شمش فولادی، ورق فولاد مبارکه اصفهان، ورق گرم B فولاد مبارکه، ورق گرم V فولاد مبارکه
معامله محصولات فولادی مورخ چهارشنبه ۱ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا ، عرضه آهن و فولاد ارفع ، صبا فولاد زاگرس، فولاد آذربایجان، آهن و فولاد ارفع و تیرآهن ذوب آهن اصفهان که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP، سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3ُ، سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3، سبد تیرآهن مخلوط و تیرآهن ذوب آهن ۱۴تا۱۸ و سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

 

شمش بلوم آهن و فولاد ارفع با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت  ۳۴٫۷۳۹ ریال معامله شد.

 

معامله شمش فولادی (۵sp (150*150 ارفع به شرح زیر می باشد

 

 • تقاضا : ۱۶۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۸۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۴٫۷۳۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۴٫۶۴۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۴٫۵۵۹ ریال

 

 

سبد میلگرد فولاد آذربایجان با قیمت پایه ۳۶٫۹۶۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۱۱۴ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 فولاد آذربایجان به شرح زیر می باشد

 

 • تقاضا : ۹۳۲۸ تن
 • حجم معامله : ۳۰۳۶ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۱۱۴ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۸٫۱۰۸ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۰۵۹ ریال

 

 

سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۶٫۴۱۲ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۴٫۳۰۹ ریال معامله شد.

 

سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن به شرح زیر می باشد

 

 • تقاضا : ۱۲۷۳۸ تن
 • حجم معامله : ۴۴۰۰  تن
 • بالاترین قیمت : ۴۴٫۳۰۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۴٫۲۳۸ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۴٫۱۱۹ ریال

 

 

تیرآهن ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۶٫۴۱۲ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۳٫۸۹۹ ریال معامله شد.

 

تیرآهن ۱۴تا۱۸ ذوب آهن به شرح زیر می باشد

 

 • تقاضا : ۱۸٫۹۴۲ تن
 • حجم معامله : ۶۶۰۰  تن
 • بالاترین قیمت : ۴۳٫۸۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۳٫۴۷۸ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۳٫۲۸۲ ریال

 

 

میلگرد ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۶٫۴۱۲ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۳۳۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 ذوب آهن به شرح زیر می باشد

 

 • تقاضا : ۱۵٫۳۳۴ تن
 • حجم معامله : ۵۵۰۰  تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۳۳۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۷٫۶۷۵ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۷٫۵۴۹ ریال

 

 

سبد میلگرد صبا فولاد زاگرس با قیمت پایه ۳۶٫۹۶۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۷٫۹۰۹ ریال معامله شد.

 

سد میلگرد ۱۴-۲۸ A3 صبا فولاد به شرح زیر می باشد

 

 • تقاضا : ۳۱۹۰ تن
 • حجم معامله : ۱۱۰۰  تن
 • بالاترین قیمت : ۳۷٫۹۰۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۷٫۸۷۳ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۷٫۸۲۹ ریال

 

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.