شمش | قیمت انواع شمس| قیمت شمش 3sp | لیست قیمت تمامی شمش ها

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۷ کیلوگرم 11,300تومان یکشنبه1399/12/24 -180تومان -0.02% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۷ کیلوگرم 11,420تومان یکشنبه1399/12/24 120تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۶ کیلوگرم 11,350تومان یکشنبه1399/12/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 150*150*12m*5sp اصفهان 806 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۶ کیلوگرم 11,500تومان یکشنبه1399/12/24 1700تومان 0.17% مشاهده
قیمت شمش 150*150*12m*5sp یزد 701 24 اسفند 99 24اسفند1399 ساعت : ۱۷:۰۵ کیلوگرم 11,400تومان یکشنبه1399/12/24 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp سمنان 905 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۶:۳۵ کیلوگرم 11,450تومان شنبه1399/12/23 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp قم 906 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۶:۳۵ کیلوگرم 11,450تومان شنبه1399/12/23 -50تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 808 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۶:۳۴ کیلوگرم 11,300تومان شنبه1399/12/23 50تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 717 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۶:۳۴ کیلوگرم 11,380تومان شنبه1399/12/23 -20تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۶:۳۲ کیلوگرم 11,350تومان شنبه1399/12/23 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/12/19 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp یزد 710 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/12/19 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 11,600تومان سه شنبه1399/12/19 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp اصفهان 806 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۱ کیلوگرم 11,450تومان دوشنبه1399/12/18 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*12m*5sp یزد 701 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 11,400تومان دوشنبه1399/12/18 1800تومان 0.19% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 717 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 11,400تومان دوشنبه1399/12/18 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp یزد 703 18 اسفند 99 18اسفند1399 ساعت : ۱۵:۵۸ کیلوگرم 11,350تومان دوشنبه1399/12/18 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 714 17 اسفند 99 17اسفند1399 ساعت : ۱۵:۵۷ کیلوگرم 11,250تومان یکشنبه1399/12/17 -50تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp اصفهان 806 17 اسفند 99 17اسفند1399 ساعت : ۱۵:۵۷ کیلوگرم 11,300تومان یکشنبه1399/12/17 1300تومان 0.13% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 17 اسفند 99 17اسفند1399 ساعت : ۱۵:۵۵ کیلوگرم 11,300تومان یکشنبه1399/12/17 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->