قیمت شمش | قیمت انواع شمس| قیمت شمش 3sp | لیست قیمت تمامی شمش ها

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۶:۳۱ کیلوگرم 12,200تومان دوشنبه1399/7/28 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 150*150*12m*5sp خراسان 910 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۶:۳۱ کیلوگرم 12,240تومان دوشنبه1399/7/28 270تومان 0.02% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 703 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۶:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان دوشنبه1399/7/28 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp سمنان 914 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۶:۳۰ کیلوگرم 12,300تومان دوشنبه1399/7/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 27 مهر 99 27مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۷ کیلوگرم 12,200تومان یکشنبه1399/7/27 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت شمش 150*150*12m*5sp سمنان 911 27 مهر 99 27مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۶ کیلوگرم 12,500تومان یکشنبه1399/7/27 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 27 مهر 99 27مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۵ کیلوگرم 12,200تومان یکشنبه1399/7/27 20تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 150*150*12m*5sp یزد 702 27 مهر 99 27مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۵ کیلوگرم 12,160تومان یکشنبه1399/7/27 110تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 701 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۱ کیلوگرم 12,150تومان سه شنبه1399/7/22 3850تومان 0.46% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 716 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۰ کیلوگرم 12,200تومان سه شنبه1399/7/22 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 807 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۰ کیلوگرم 12,250تومان سه شنبه1399/7/22 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۴۰ کیلوگرم 12,000تومان سه شنبه1399/7/22 -250تومان -0.02% مشاهده
قیمت شمش 125*125*12m*5sp یزد 717 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۳۹ کیلوگرم 12,050تومان سه شنبه1399/7/22 900تومان 0.08% مشاهده
قیمت شمش 150*150*12m*5sp یزد 702 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۳۹ کیلوگرم 12,050تومان سه شنبه1399/7/22 50تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 12,180تومان دوشنبه1399/7/21 -120تومان -0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 12,250تومان دوشنبه1399/7/21 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp یزد 716 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۶:۴۸ کیلوگرم 12,250تومان دوشنبه1399/7/21 -250تومان -0.02% مشاهده
قیمت شمش 120*120*6m*4sp اصفهان 810 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۶:۴۷ کیلوگرم 12,200تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 150*150*12m*5sp مشهد 915 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۶:۴۷ کیلوگرم 12,500تومان دوشنبه1399/7/21 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت شمش 150*150*12m*5sp خوزستان 913 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۶:۴۶ کیلوگرم 12,600تومان دوشنبه1399/7/21 600تومان 0.05% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-