شمش اصفهان 808

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 808 23 اسفند 99 23اسفند1399 ساعت : ۱۶:۳۴ کیلوگرم 11,300تومان شنبه1399/12/23 50تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 19 اسفند 99 19اسفند1399 ساعت : ۱۶:۰۲ کیلوگرم 11,600تومان سه شنبه1399/12/19 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۵:۵۴ کیلوگرم 11,350تومان شنبه1399/12/16 50تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 808 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۳۴ کیلوگرم 11,250تومان یکشنبه1399/12/10 2950تومان 0.36% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۰۹:۲۸ کیلوگرم 11,300تومان شنبه1399/11/18 -50تومان 0% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۶:۵۲ کیلوگرم 11,350تومان سه شنبه1399/11/7 -1000تومان -0.08% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 24 دی 99 24دی1399 ساعت : ۱۵:۵۱ کیلوگرم 12,350تومان چهارشنبه1399/10/24 -350تومان -0.03% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 22 دی 99 22دی1399 ساعت : ۱۵:۴۴ کیلوگرم 12,700تومان دوشنبه1399/10/22 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 20 دی 99 20دی1399 ساعت : ۱۶:۵۸ کیلوگرم 12,300تومان شنبه1399/10/20 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 15 دی 99 15دی1399 ساعت : ۱۷:۰۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/10/15 700تومان 0.06% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 13 دی 99 13دی1399 ساعت : ۱۶:۴۱ کیلوگرم 12,300تومان شنبه1399/10/13 -700تومان -0.05% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 9 دی 99 9دی1399 ساعت : ۱۶:۳۷ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/10/9 1800تومان 0.16% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 26 آذر 99 26آذر1399 ساعت : ۱۶:۵۷ کیلوگرم 11,200تومان چهارشنبه1399/9/26 500تومان 0.05% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 18 آذر 99 18آذر1399 ساعت : ۱۷:۰۶ کیلوگرم 10,700تومان سه شنبه1399/9/18 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 15 آذر 99 15آذر1399 ساعت : ۱۶:۲۷ کیلوگرم 10,500تومان شنبه1399/9/15 500تومان 0.05% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 10,000تومان سه شنبه1399/9/11 600تومان 0.06% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 9,400تومان یکشنبه1399/9/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۰ کیلوگرم 9,300تومان چهارشنبه1399/9/5 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۷ کیلوگرم 9,400تومان دوشنبه1399/9/3 -350تومان -0.04% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 9,750تومان شنبه1399/9/1 -250تومان -0.03% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->