قیمت

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت شمش 125*125*6m*4sp یزد 717 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۷ کیلوگرم 9,250تومان دوشنبه1399/9/3 -750تومان -0.08% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۶:۴۶ کیلوگرم 9,800تومان سه شنبه1399/8/27 -1050تومان -0.1% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 21 آبان 99 21آبان1399 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 10,850تومان چهارشنبه1399/8/21 -1000تومان -0.08% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp یزد 717 14 آبان 99 14آبان1399 ساعت : ۱۵:۵۴ کیلوگرم 11,850تومان چهارشنبه1399/8/14 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp یزد 717 7 آبان 99 7آبان1399 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 11,200تومان چهارشنبه1399/8/7 -350تومان -0.03% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp یزد 717 6 آبان 99 6آبان1399 ساعت : ۱۶:۰۳ کیلوگرم 11,550تومان سه شنبه1399/8/6 -450تومان -0.04% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 5 آبان 99 5آبان1399 ساعت : ۱۴:۵۸ کیلوگرم 11,850تومان دوشنبه1399/8/5 -350تومان -0.03% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 27 مهر 99 27مهر1399 ساعت : ۱۵:۲۷ کیلوگرم 12,200تومان یکشنبه1399/7/27 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت شمش 125*125*12m*5sp یزد 717 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۵:۳۹ کیلوگرم 12,050تومان سه شنبه1399/7/22 900تومان 0.08% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۶:۴۵ کیلوگرم 12,300تومان دوشنبه1399/7/21 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp یزد 717 12 مهر 99 12مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۴ کیلوگرم 12,000تومان شنبه1399/7/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۱ کیلوگرم 12,000تومان دوشنبه1399/7/7 1100تومان 0.1% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 717 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۴:۵۱ کیلوگرم 12,000تومان یکشنبه1399/7/6 600تومان 0.05% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*5sp یزد 717 5 مهر 99 5مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۶ کیلوگرم 12,200تومان شنبه1399/7/5 4000تومان 0.49% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 717 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۵:۰۷ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/7/2 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت شمش 125*125*12m*5sp یزد 717 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۵:۱۵ کیلوگرم 11,150تومان سه شنبه1399/7/1 1250تومان 0.13% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 717 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۵:۰۹ کیلوگرم 11,100تومان دوشنبه1399/6/31 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت شمش 150*150*6m*5sp یزد 717 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۵:۲۹ کیلوگرم 10,950تومان یکشنبه1399/6/30 2750تومان 0.34% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۶:۰۹ کیلوگرم 10,900تومان شنبه1399/6/29 -350تومان -0.03% مشاهده
قیمت شمش 125*125*6m*3sp یزد 717 26 شهریور 99 26شهریور1399 ساعت : ۱۴:۴۳ کیلوگرم 11,250تومان چهارشنبه1399/6/26 2550تومان 0.29% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-