عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 32-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,400تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,400تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,400تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,400تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,400تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,400تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,400تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,400تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ذوب آهن اردبیل 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 17,600تومان چهارشنبه1400/5/6 100تومان 0.57% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A2 کیان کاشان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 17,650تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A2 کیان کاشان 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۱:۱۸ کیلوگرم 17,650تومان چهارشنبه1400/5/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 ذوب آهن اردبیل 5 مرداد 00 5مرداد1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 17,300تومان سه شنبه1400/5/5 300تومان 1.73% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 ذوب آهن اردبیل 5 مرداد 00 5مرداد1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 17,300تومان سه شنبه1400/5/5 300تومان 1.73% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 ذوب آهن اردبیل 5 مرداد 00 5مرداد1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 17,300تومان سه شنبه1400/5/5 300تومان 1.73% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ذوب آهن اردبیل 5 مرداد 00 5مرداد1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 17,300تومان سه شنبه1400/5/5 300تومان 1.73% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ذوب آهن اردبیل 5 مرداد 00 5مرداد1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 17,300تومان سه شنبه1400/5/5 300تومان 1.73% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ذوب آهن اردبیل 5 مرداد 00 5مرداد1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 17,300تومان سه شنبه1400/5/5 300تومان 1.73% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ذوب آهن اردبیل 5 مرداد 00 5مرداد1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 17,300تومان سه شنبه1400/5/5 300تومان 1.73% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 ذوب آهن اردبیل 5 مرداد 00 5مرداد1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 17,300تومان سه شنبه1400/5/5 300تومان 1.73% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ذوب آهن اردبیل 5 مرداد 00 5مرداد1400 ساعت : ۱۰:۵۴ کیلوگرم 17,500تومان سه شنبه1400/5/5 300تومان 1.71% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->