عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 10-A3 البرز غرب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,050تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 ذوب آهن اردبیل 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,420تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 ذوب آهن اردبیل 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,420تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 ذوب آهن اردبیل 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,420تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ذوب آهن اردبیل 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,420تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ذوب آهن اردبیل 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,420تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ذوب آهن اردبیل 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,420تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 ذوب آهن اردبیل 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,420تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 ذوب آهن اردبیل 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,420تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 ذوب آهن اردبیل 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۵۴ کیلوگرم 13,590تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A2 درپاد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۱:۲۴ کیلوگرم 13,400تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 فولاد خراسان 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 13,280تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A2 درپاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۵:۳۶ کیلوگرم 13,400تومان چهارشنبه1400/1/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 فولاد خراسان 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 13,280تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 3.39% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 ماهکار فلز 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 3.41% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 ماهکار فلز 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 3.41% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 ماهکار فلز 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 3.41% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 ماهکار فلز 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 3.41% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 ماهکار فلز 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 450تومان 3.41% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 البرز غرب 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه1400/1/25 50تومان 0.38% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->