قیمت نبشی

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*3 جاوید بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 14,050تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 جاوید بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,950تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 14,050تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,900تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*3 جاوید بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 14,250تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 جاوید بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 14,050تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 جاوید بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 14,000تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 13,550تومان چهارشنبه1399/7/9 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی100*100*7 مگا استیل ایران 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 14,650تومان چهارشنبه1399/7/9 650تومان 0.05% مشاهده
قیمت نبشی 100*100*10 مگا استیل ایران 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 13,550تومان چهارشنبه1399/7/9 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 14,750تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 14,160تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 14,140تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 ناب تبریز 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۹ کیلوگرم 14,050تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 ناب تبریز 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 13,950تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 ناب تبریز 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 13,900تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 ناب تبریز 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 14,000تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 ناب تبریز 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 13,950تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 ناب تبریز 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 13,900تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*4 ناب تبریز 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۱:۰۸ کیلوگرم 14,500تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-