نبشی | لیست قیمت انواع نبشی | قیمت نبشی تمام کارخانه ها

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 12,550تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 12,550تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 12,550تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 12,550تومان سه شنبه1399/11/7 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 12,600تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 شکفته مشهد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->