نبشی | لیست قیمت انواع نبشی | قیمت نبشی تمام کارخانه ها

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*4 آریان فولاد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 13,400تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 آریان فولاد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 13,400تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 13,400تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 13,400تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 13,350تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 13,350تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 آریان فولاد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 13,350تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۴ کیلوگرم 13,400تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۴ کیلوگرم 13,400تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۴ کیلوگرم 13,400تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۱۴ کیلوگرم 13,400تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 جاوید بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,590تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 جاوید بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,490تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,590تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 جاوید بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,490تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,490تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*3 جاوید بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 14,000تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 جاوید بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,540تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 جاوید بناب 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,490تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 شکفته مشهد 26 فروردین 00 26فروردین1400 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 13,700تومان پنجشنبه1400/1/26 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->