قیمت نبشی

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*3 جاوید بناب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 13,990تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 جاوید بناب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 13,890تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 13,990تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 13,840تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی60*60*3 جاوید بناب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 14,200تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 جاوید بناب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 13,940تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 جاوید بناب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 13,890تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 14,000تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 13,900تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 14,220تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 سپهر ایرانیان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 14,220تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 سپهر ایرانیان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 14,320تومان شنبه1399/8/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 14,220تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 سپهر ایرانیان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 14,320تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 سپهر ایرانیان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 14,120تومان شنبه1399/8/3 320تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-