قیمت نبشی

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۲ کیلوگرم 14,650تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۲ کیلوگرم 14,060تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۲ کیلوگرم 14,040تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۷ کیلوگرم 13,400تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۶ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 آریان فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 13,750تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 13,750تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 13,750تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 13,750تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 آریان فولاد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 شکفته مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-