نبشی | لیست قیمت انواع نبشی | قیمت نبشی تمام کارخانه ها

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 17,598تومان چهارشنبه1400/5/6 851تومان 4.84% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 17,598تومان چهارشنبه1400/5/6 851تومان 4.84% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 17,598تومان چهارشنبه1400/5/6 851تومان 4.84% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 6 مرداد 00 6مرداد1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 17,598تومان چهارشنبه1400/5/6 851تومان 4.84% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 2 مرداد 00 2مرداد1400 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 16,747تومان شنبه1400/5/2 -104تومان -0.62% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 2 مرداد 00 2مرداد1400 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 16,747تومان شنبه1400/5/2 -104تومان -0.62% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 2 مرداد 00 2مرداد1400 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 16,747تومان شنبه1400/5/2 -104تومان -0.62% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 2 مرداد 00 2مرداد1400 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 16,747تومان شنبه1400/5/2 -104تومان -0.62% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 29 تیر 00 29تیر1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 16,851تومان سه شنبه1400/4/29 -49تومان -0.29% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 29 تیر 00 29تیر1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 16,851تومان سه شنبه1400/4/29 -49تومان -0.29% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 29 تیر 00 29تیر1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 16,851تومان سه شنبه1400/4/29 -49تومان -0.29% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 29 تیر 00 29تیر1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 16,851تومان سه شنبه1400/4/29 -49تومان -0.29% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 28 تیر 00 28تیر1400 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 16,900تومان دوشنبه1400/4/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 28 تیر 00 28تیر1400 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 16,900تومان دوشنبه1400/4/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 28 تیر 00 28تیر1400 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 16,900تومان دوشنبه1400/4/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 28 تیر 00 28تیر1400 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 16,900تومان دوشنبه1400/4/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 27 تیر 00 27تیر1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 16,900تومان یکشنبه1400/4/27 -202تومان -1.2% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 27 تیر 00 27تیر1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 16,900تومان یکشنبه1400/4/27 -202تومان -1.2% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 27 تیر 00 27تیر1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 16,900تومان یکشنبه1400/4/27 -202تومان -1.2% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 27 تیر 00 27تیر1400 ساعت : ۱۶:۰۰ کیلوگرم 16,900تومان یکشنبه1400/4/27 -202تومان -1.2% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->