قیمت نبشی آریان فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 950تومان 0.09% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 950تومان 0.09% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 950تومان 0.09% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 950تومان 0.09% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 11,600تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,600تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۱ کیلوگرم 11,600تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-