نبشی آریان فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی120*120*12 آریان فولاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 13,050تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 13,050تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 13,050تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 آریان فولاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 آریان فولاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۹ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 آریان فولاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 آریان فولاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 آریان فولاد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۰۶ کیلوگرم 13,050تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 13,050تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 آریان فولاد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 13,300تومان سه شنبه1399/12/5 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->