قیمت نبشی جاوید بناب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*3 جاوید بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 10,590تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 جاوید بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 10,490تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 10,590تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 جاوید بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 10,490تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 10,390تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*3 جاوید بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 10,900تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 جاوید بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۰ کیلوگرم 10,690تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 جاوید بناب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۰ کیلوگرم 10,590تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 جاوید بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 10,590تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 جاوید بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 10,490تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 10,590تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 جاوید بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 10,490تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 10,390تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*3 جاوید بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 10,900تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 جاوید بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 10,690تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 جاوید بناب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 10,590تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 جاوید بناب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۹ کیلوگرم 10,590تومان شنبه1399/9/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 جاوید بناب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۹ کیلوگرم 10,490تومان شنبه1399/9/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۹ کیلوگرم 10,590تومان شنبه1399/9/8 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 جاوید بناب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۹ کیلوگرم 10,490تومان شنبه1399/9/8 100تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-