نبشی جاوید بناب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی60*60*5 جاوید بناب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,040تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 جاوید بناب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,090تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*3 جاوید بناب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,500تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,990تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 جاوید بناب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,040تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,090تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 جاوید بناب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 12,990تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 جاوید بناب 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۳ کیلوگرم 13,090تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 جاوید بناب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,090تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 جاوید بناب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 12,990تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,090تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 جاوید بناب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,040تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 12,990تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*3 جاوید بناب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,500تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 جاوید بناب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,090تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 جاوید بناب 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 13,040تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*3 جاوید بناب 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 13,500تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 12,990تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 جاوید بناب 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 13,040تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 جاوید بناب 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 13,090تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->