قیمت نبشی 50*50 جاوید بناب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 14,050تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 9 مهر 99 9مهر1399 ساعت : ۱۳:۱۱ کیلوگرم 13,900تومان چهارشنبه1399/7/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 14,050تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 8 مهر 99 8مهر1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 13,900تومان سه شنبه1399/7/8 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 13,850تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 13,700تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 13,850تومان یکشنبه1399/7/6 510تومان 0.04% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 6 مهر 99 6مهر1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,700تومان یکشنبه1399/7/6 460تومان 0.03% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 13,340تومان چهارشنبه1399/7/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 2 مهر 99 2مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 13,240تومان چهارشنبه1399/7/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 13,340تومان سه شنبه1399/7/1 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 1 مهر 99 1مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 13,240تومان سه شنبه1399/7/1 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,190تومان دوشنبه1399/6/31 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 31 شهریور 99 31شهریور1399 ساعت : ۱۲:۳۶ کیلوگرم 13,090تومان دوشنبه1399/6/31 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 13,090تومان یکشنبه1399/6/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 30 شهریور 99 30شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 12,990تومان یکشنبه1399/6/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 13,090تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 29 شهریور 99 29شهریور1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 12,990تومان شنبه1399/6/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 جاوید بناب 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 13,090تومان پنجشنبه1399/6/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 جاوید بناب 27 شهریور 99 27شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 12,990تومان پنجشنبه1399/6/27 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-