نبشی جویا نورد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 13,250تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۱ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۲ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1399/12/5 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۰:۵۲ کیلوگرم 13,250تومان سه شنبه1399/12/5 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۴ کیلوگرم 13,350تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 4 اسفند 99 4اسفند1399 ساعت : ۱۲:۱۴ کیلوگرم 13,300تومان دوشنبه1399/12/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 3 اسفند 99 3اسفند1399 ساعت : ۱۲:۴۴ کیلوگرم 13,350تومان یکشنبه1399/12/3 -300تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,650تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 2 اسفند 99 2اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,600تومان شنبه1399/12/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,600تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 30 بهمن 99 30بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,650تومان پنجشنبه1399/11/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 13,650تومان سه شنبه1399/11/28 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۴:۲۸ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه1399/11/28 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,500تومان سه شنبه1399/11/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 28 بهمن 99 28بهمن1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,550تومان سه شنبه1399/11/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۰:۱۰ کیلوگرم 13,550تومان دوشنبه1399/11/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 جویا نورد 27 بهمن 99 27بهمن1399 ساعت : ۱۰:۱۰ کیلوگرم 13,500تومان دوشنبه1399/11/27 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->