قیمت نبشی جویا نورد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 10,700تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 10,700تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 10,700تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۳ کیلوگرم 10,700تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 10,700تومان سه شنبه1399/9/4 -580تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 11,280تومان دوشنبه1399/9/3 -470تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 11,750تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۰:۴۷ کیلوگرم 11,750تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 11,750تومان چهارشنبه1399/8/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 11,750تومان سه شنبه1399/8/27 -300تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۷ کیلوگرم 12,050تومان دوشنبه1399/8/26 -200تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 12,250تومان یکشنبه1399/8/25 -550تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 24 آبان 99 24آبان1399 ساعت : ۱۳:۲۰ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/8/24 -370تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 22 آبان 99 22آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۴ کیلوگرم 13,170تومان پنجشنبه1399/8/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 21 آبان 99 21آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 13,170تومان چهارشنبه1399/8/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 20 آبان 99 20آبان1399 ساعت : ۱۳:۲۸ کیلوگرم 13,170تومان سه شنبه1399/8/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 جویا نورد 20 آبان 99 20آبان1399 ساعت : ۱۳:۲۷ کیلوگرم 13,170تومان سه شنبه1399/8/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*2 جویا نورد 30 تیر 97 30تیر1397 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 3,590تومان شنبه1397/4/30 70تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*7 جویا نورد 30 تیر 97 30تیر1397 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 3,440تومان شنبه1397/4/30 70تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-