قیمت نبشی فولاد کوهپایه

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۱ کیلوگرم 12,950تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۱ کیلوگرم 12,370تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۱ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۱ کیلوگرم 12,360تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۱ کیلوگرم 12,340تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,340تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,360تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,850تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,370تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/9/10 900تومان 0.07% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 12,370تومان دوشنبه1399/9/10 900تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 12,850تومان دوشنبه1399/9/10 900تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 12,360تومان دوشنبه1399/9/10 900تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 12,340تومان دوشنبه1399/9/10 900تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 11,440تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 11,460تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 11,950تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 11,470تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 12,050تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-