نبشی فولاد کوهپایه

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,820تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,570تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۲ کیلوگرم 13,850تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۲ کیلوگرم 13,560تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۲ کیلوگرم 13,540تومان یکشنبه1399/12/10 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 13,820تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 13,570تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 13,850تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۱۵ کیلوگرم 13,560تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۰:۰۲ کیلوگرم 13,720تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۰:۰۲ کیلوگرم 13,470تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۰:۰۲ کیلوگرم 13,750تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۰:۰۲ کیلوگرم 13,460تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 13,720تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 13,470تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۴ کیلوگرم 13,750تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۰:۴۳ کیلوگرم 13,460تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,720تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,470تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 13,750تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان -0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->