قیمت نبشی مگا استیل ایران

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 10,250تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*7 مگا استیل ایران 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 10,800تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی 100*100*10 مگا استیل ایران 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 10,250تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۱ کیلوگرم 10,250تومان یکشنبه1399/9/9 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*7 مگا استیل ایران 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۱ کیلوگرم 10,800تومان یکشنبه1399/9/9 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی 100*100*10 مگا استیل ایران 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۱ کیلوگرم 10,250تومان یکشنبه1399/9/9 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 10,300تومان شنبه1399/9/8 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*7 مگا استیل ایران 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 11,000تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی 100*100*10 مگا استیل ایران 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 10,300تومان شنبه1399/9/8 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 10,350تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*7 مگا استیل ایران 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی 100*100*10 مگا استیل ایران 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 10,350تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 10,350تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*7 مگا استیل ایران 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۰ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی 100*100*10 مگا استیل ایران 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۹ کیلوگرم 10,350تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 10,350تومان سه شنبه1399/9/4 -750تومان -0.07% مشاهده
قیمت نبشی100*100*7 مگا استیل ایران 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/4 -1200تومان -0.1% مشاهده
قیمت نبشی 100*100*10 مگا استیل ایران 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۳ کیلوگرم 10,350تومان سه شنبه1399/9/4 -750تومان -0.07% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 11,100تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*7 مگا استیل ایران 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 12,200تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-