نبشی ناب تبریز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی30*30*3 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۷ کیلوگرم 13,200تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۷ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,050تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۵ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۴ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۴ کیلوگرم 13,050تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۴ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 ناب تبریز 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۳ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۲ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۱ کیلوگرم 13,650تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۱ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۱ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۱ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۱ کیلوگرم 13,050تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۱ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۱ کیلوگرم 13,650تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۱ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 ناب تبریز 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۰۹:۵۱ کیلوگرم 13,050تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->