قیمت نبشی ناب تبریز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*3 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 500تومان 0.05% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 10,900تومان چهارشنبه1399/9/12 500تومان 0.05% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 500تومان 0.05% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 10,900تومان چهارشنبه1399/9/12 500تومان 0.05% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 10,800تومان چهارشنبه1399/9/12 500تومان 0.05% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 12,400تومان چهارشنبه1399/9/12 400تومان 0.03% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 10,900تومان چهارشنبه1399/9/12 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 10,800تومان چهارشنبه1399/9/12 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت نبشی70*70*5 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 11,900تومان چهارشنبه1399/9/12 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی70*70*6 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 11,900تومان چهارشنبه1399/9/12 1000تومان 0.09% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 11,900تومان چهارشنبه1399/9/12 1100تومان 0.1% مشاهده
قیمت نبشی80*80*6 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/12 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 10,800تومان چهارشنبه1399/9/12 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 ناب تبریز 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 10,900تومان چهارشنبه1399/9/12 400تومان 0.04% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 10,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 10,500تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 10,400تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 ناب تبریز 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۷ کیلوگرم 10,300تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-