قیمت نبشی 50*50 3 ناب تبریز

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 14,000تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۶ کیلوگرم 13,800تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۰۹:۳۹ کیلوگرم 13,800تومان پنجشنبه1399/8/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 30 مهر 99 30مهر1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 13,800تومان چهارشنبه1399/7/30 -1000تومان -0.07% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 29 مهر 99 29مهر1399 ساعت : ۱۰:۲۲ کیلوگرم 14,800تومان سه شنبه1399/7/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 28 مهر 99 28مهر1399 ساعت : ۱۰:۴۲ کیلوگرم 14,800تومان دوشنبه1399/7/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 27 مهر 99 27مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۳ کیلوگرم 14,800تومان یکشنبه1399/7/27 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 24 مهر 99 24مهر1399 ساعت : ۱۰:۰۲ کیلوگرم 14,700تومان پنجشنبه1399/7/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 23 مهر 99 23مهر1399 ساعت : ۰۹:۵۳ کیلوگرم 14,700تومان چهارشنبه1399/7/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 22 مهر 99 22مهر1399 ساعت : ۱۰:۱۵ کیلوگرم 14,700تومان سه شنبه1399/7/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 21 مهر 99 21مهر1399 ساعت : ۱۰:۱۴ کیلوگرم 14,700تومان دوشنبه1399/7/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 20 مهر 99 20مهر1399 ساعت : ۱۰:۱۳ کیلوگرم 14,700تومان یکشنبه1399/7/20 1750تومان 0.14% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 24 شهریور 99 24شهریور1399 ساعت : ۱۱:۵۲ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/6/24 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۴:۴۸ کیلوگرم 12,750تومان یکشنبه1399/6/23 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 12,650تومان یکشنبه1399/6/23 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 23 شهریور 99 23شهریور1399 ساعت : ۱۰:۴۸ کیلوگرم 12,550تومان یکشنبه1399/6/23 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۳ کیلوگرم 12,500تومان شنبه1399/6/22 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۸ کیلوگرم 12,300تومان سه شنبه1399/6/18 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 12,100تومان سه شنبه1399/6/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 ناب تبریز 17 شهریور 99 17شهریور1399 ساعت : ۰۹:۴۶ کیلوگرم 12,100تومان دوشنبه1399/6/17 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-