قیمت نبشی یاوران زنجان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی60*60*6 یاوران زنجان 14 مرداد 99 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 یاوران زنجان 14 مرداد 99 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 یاوران زنجان 14 مرداد 99 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 یاوران زنجان 14 مرداد 99 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 یاوران زنجان 14 مرداد 99 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/5/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 یاوران زنجان 12 مرداد 99 12مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/5/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 یاوران زنجان 12 مرداد 99 12مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/5/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 یاوران زنجان 12 مرداد 99 12مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/5/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 یاوران زنجان 12 مرداد 99 12مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/5/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 یاوران زنجان 12 مرداد 99 12مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 11,200تومان یکشنبه1399/5/12 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 یاوران زنجان 11 مرداد 99 11مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 11,400تومان شنبه1399/5/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 یاوران زنجان 11 مرداد 99 11مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 11,400تومان شنبه1399/5/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 یاوران زنجان 11 مرداد 99 11مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۱ کیلوگرم 11,400تومان شنبه1399/5/11 7970تومان 2.32% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 یاوران زنجان 11 مرداد 99 11مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 11,400تومان شنبه1399/5/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 یاوران زنجان 11 مرداد 99 11مرداد1399 ساعت : ۱۲:۴۰ کیلوگرم 11,400تومان شنبه1399/5/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 یاوران زنجان 27 تیر 97 27تیر1397 ساعت : ۱۳:۲۲ کیلوگرم 3,440تومان چهارشنبه1397/4/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*2.5 یاوران زنجان 27 تیر 97 27تیر1397 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 3,440تومان چهارشنبه1397/4/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 یاوران زنجان 27 تیر 97 27تیر1397 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 3,430تومان چهارشنبه1397/4/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*3 یاوران زنجان 27 تیر 97 27تیر1397 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 3,440تومان چهارشنبه1397/4/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*4 یاوران زنجان 27 تیر 97 27تیر1397 ساعت : ۱۳:۱۸ کیلوگرم 3,430تومان چهارشنبه1397/4/27 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-