قیمت نبشی فولاد نستا

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۶ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/4 -300تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۵ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/4 -300تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 11,300تومان دوشنبه1399/9/3 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۱ کیلوگرم 11,300تومان دوشنبه1399/9/3 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 11,400تومان یکشنبه1399/9/2 -400تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۶ کیلوگرم 11,400تومان یکشنبه1399/9/2 -400تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۳ کیلوگرم 11,800تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۳ کیلوگرم 11,800تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 11,800تومان پنجشنبه1399/8/29 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 11,800تومان پنجشنبه1399/8/29 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 11,900تومان چهارشنبه1399/8/28 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 11,900تومان چهارشنبه1399/8/28 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 12,000تومان سه شنبه1399/8/27 -400تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۳:۳۵ کیلوگرم 12,000تومان سه شنبه1399/8/27 -400تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 12,400تومان دوشنبه1399/8/26 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد نستا 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 12,400تومان دوشنبه1399/8/26 -100تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-