نبشی صبا فولاد منظومه

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 12,750تومان دوشنبه1399/12/11 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 12,750تومان دوشنبه1399/12/11 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 12,750تومان دوشنبه1399/12/11 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۳:۱۳ کیلوگرم 12,750تومان دوشنبه1399/12/11 -50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۲۷ کیلوگرم 12,800تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۲۷ کیلوگرم 12,800تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۲۷ کیلوگرم 12,800تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۲۷ کیلوگرم 12,800تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۰ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۰ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۰ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۴:۲۰ کیلوگرم 12,800تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۳ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 6 اسفند 99 6اسفند1399 ساعت : ۱۳:۴۲ کیلوگرم 12,800تومان چهارشنبه1399/12/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۴:۳۰ کیلوگرم 12,800تومان سه شنبه1399/12/5 -200تومان -0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->