قیمت نبشی صبا فولاد منظومه

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 10 آبان 99 10آبان1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/8/10 -600تومان -0.04% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 10 آبان 99 10آبان1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/8/10 -600تومان -0.04% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 10 آبان 99 10آبان1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/8/10 -600تومان -0.04% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 10 آبان 99 10آبان1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 13,000تومان شنبه1399/8/10 -600تومان -0.04% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 8 آبان 99 8آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 13,600تومان پنجشنبه1399/8/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 8 آبان 99 8آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 13,600تومان پنجشنبه1399/8/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 8 آبان 99 8آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 13,600تومان پنجشنبه1399/8/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 8 آبان 99 8آبان1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 13,600تومان پنجشنبه1399/8/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 7 آبان 99 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 13,600تومان چهارشنبه1399/8/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 7 آبان 99 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 13,600تومان چهارشنبه1399/8/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 7 آبان 99 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 13,600تومان چهارشنبه1399/8/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 7 آبان 99 7آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 13,600تومان چهارشنبه1399/8/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 6 آبان 99 6آبان1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه1399/8/6 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 6 آبان 99 6آبان1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه1399/8/6 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 6 آبان 99 6آبان1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه1399/8/6 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 6 آبان 99 6آبان1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 13,600تومان سه شنبه1399/8/6 -150تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 5 آبان 99 5آبان1399 ساعت : ۱۴:۵۳ کیلوگرم 13,750تومان دوشنبه1399/8/5 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 صبا فولاد منظومه 5 آبان 99 5آبان1399 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 13,750تومان دوشنبه1399/8/5 -550تومان -0.04% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 صبا فولاد منظومه 5 آبان 99 5آبان1399 ساعت : ۱۴:۵۲ کیلوگرم 13,750تومان دوشنبه1399/8/5 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 صبا فولاد منظومه 5 آبان 99 5آبان1399 ساعت : ۱۴:۵۱ کیلوگرم 13,750تومان دوشنبه1399/8/5 200تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-