قیمت نبشی سپهر ایرانیان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی50*50*5 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 11,400تومان سه شنبه1399/9/11 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 سپهر ایرانیان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 10,900تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 سپهر ایرانیان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 10,600تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 سپهر ایرانیان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 10,800تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 سپهر ایرانیان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 10,900تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 سپهر ایرانیان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 10,600تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 10,900تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 10,950تومان دوشنبه1399/9/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 سپهر ایرانیان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 10,900تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 سپهر ایرانیان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 10,600تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 سپهر ایرانیان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۷ کیلوگرم 10,800تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 سپهر ایرانیان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 10,900تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 سپهر ایرانیان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 10,600تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 10,900تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۵۶ کیلوگرم 10,950تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-