نبشی سپهر ایرانیان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,050تومان یکشنبه1399/12/10 -270تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۰ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۳ کیلوگرم 12,800تومان یکشنبه1399/12/10 -500تومان -0.04% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 13,320تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 13,400تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 12,900تومان یکشنبه1399/12/10 -200تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 13,300تومان یکشنبه1399/12/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 سپهر ایرانیان 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۰۲ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 13,420تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 سپهر ایرانیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 13,300تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 13,420تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 سپهر ایرانیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 13,500تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 سپهر ایرانیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۳ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی60*60*5 سپهر ایرانیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 سپهر ایرانیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 سپهر ایرانیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 سپهر ایرانیان 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۱:۳۲ کیلوگرم 13,100تومان شنبه1399/12/9 100تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->