قیمت نبشی شکفته مشهد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی80*80*8 شکفته مشهد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 شکفته مشهد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 شکفته مشهد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 شکفته مشهد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 شکفته مشهد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 شکفته مشهد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 شکفته مشهد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 شکفته مشهد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه1399/9/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 شکفته مشهد 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۱۹ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 شکفته مشهد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 شکفته مشهد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 شکفته مشهد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 شکفته مشهد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,500تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-