نبشی شکفته مشهد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی50*50*5 شکفته مشهد 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 شکفته مشهد 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 شکفته مشهد 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 شکفته مشهد 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 شکفته مشهد 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 شکفته مشهد 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 شکفته مشهد 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 شکفته مشهد 11 اسفند 99 11اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۳ کیلوگرم 13,000تومان دوشنبه1399/12/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 شکفته مشهد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۰۱ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 شکفته مشهد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۰۱ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 شکفته مشهد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 شکفته مشهد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 شکفته مشهد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 شکفته مشهد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 شکفته مشهد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 شکفته مشهد 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,000تومان یکشنبه1399/12/10 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*6 شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 شکفته مشهد 5 اسفند 99 5اسفند1399 ساعت : ۱۳:۵۲ کیلوگرم 12,900تومان سه شنبه1399/12/5 -300تومان -0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->