قیمت نبشی استیل ذوب

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 11,450تومان چهارشنبه1399/9/12 350تومان 0.03% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۹ کیلوگرم 11,100تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 10,450تومان دوشنبه1399/9/10 -900تومان -0.08% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۴ کیلوگرم 11,350تومان دوشنبه1399/9/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۵ کیلوگرم 11,300تومان یکشنبه1399/9/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۶:۱۵ کیلوگرم 11,300تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۶:۱۴ کیلوگرم 11,300تومان پنجشنبه1399/9/6 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۱ کیلوگرم 11,000تومان چهارشنبه1399/9/5 -700تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۸ کیلوگرم 11,700تومان سه شنبه1399/9/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 11,700تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 11,700تومان یکشنبه1399/9/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۱ کیلوگرم 11,700تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۰:۰۸ کیلوگرم 11,700تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۵ کیلوگرم 11,700تومان چهارشنبه1399/8/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 11,700تومان سه شنبه1399/8/27 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۱ کیلوگرم 11,800تومان دوشنبه1399/8/26 -100تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۰ کیلوگرم 11,900تومان یکشنبه1399/8/25 -400تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 24 آبان 99 24آبان1399 ساعت : ۱۳:۲۴ کیلوگرم 12,300تومان شنبه1399/8/24 -300تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 22 آبان 99 22آبان1399 ساعت : ۱۰:۰۳ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/8/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 19 آبان 99 19آبان1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 12,600تومان دوشنبه1399/8/19 -1700تومان -0.12% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-