قیمت نبشی | لیست قیمت انواع نبشی | قیمت نبشی تمام کارخانه ها

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت نبشی40*40*3 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۱ کیلوگرم 11,600تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی60*60*6 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی70*70*7 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی80*80*8 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی100*100*10 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی120*120*12 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 11,450تومان سه شنبه1399/9/11 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 استیل ذوب 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۹ کیلوگرم 11,100تومان سه شنبه1399/9/11 650تومان 0.06% مشاهده
قیمت نبشی50*50*5 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*4 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 11,000تومان سه شنبه1399/9/11 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی50*50*3 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 10,800تومان سه شنبه1399/9/11 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه1399/9/11 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2.5 سپهر ایرانیان 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۵ کیلوگرم 11,400تومان سه شنبه1399/9/11 450تومان 0.04% مشاهده
قیمت نبشی40*40*4 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,340تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*3 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,360تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,850تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*3 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,370تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۰۹:۴۷ کیلوگرم 12,950تومان سه شنبه1399/9/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت نبشی30*30*2 فولاد کوهپایه 10 آذر 99 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 12,950تومان دوشنبه1399/9/10 900تومان 0.07% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-