تیرآهن

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 4 مرداد 00 4مرداد1400 ساعت : ۱۳:۱۲ کیلوگرم 17,100تومان دوشنبه1400/5/4 250تومان 1.46% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 2 مرداد 00 2مرداد1400 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 16,850تومان شنبه1400/5/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 29 تیر 00 29تیر1400 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 16,850تومان سه شنبه1400/4/29 -150تومان -0.89% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 28 تیر 00 28تیر1400 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 17,000تومان دوشنبه1400/4/28 -100تومان -0.59% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 27 تیر 00 27تیر1400 ساعت : ۱۲:۱۲ کیلوگرم 17,100تومان یکشنبه1400/4/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 26 تیر 00 26تیر1400 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 17,100تومان شنبه1400/4/26 -200تومان -1.17% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 23 تیر 00 23تیر1400 ساعت : ۱۲:۴۲ کیلوگرم 17,300تومان چهارشنبه1400/4/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۸ شاخه ایی 3,530,000تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۸ شاخه ایی 3,000,000تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 18,200تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۱۳ کیلوگرم 17,400تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 22 تیر 00 22تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 17,300تومان سه شنبه1400/4/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 18,200تومان دوشنبه1400/4/21 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۵۹ کیلوگرم 17,400تومان دوشنبه1400/4/21 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۱:۰۱ کیلوگرم 17,300تومان دوشنبه1400/4/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۲ شاخه ایی 3,530,000تومان دوشنبه1400/4/21 310000تومان 0.1% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 21 تیر 00 21تیر1400 ساعت : ۱۰:۴۲ شاخه ایی 3,000,000تومان دوشنبه1400/4/21 300000تومان 0.11% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 20 تیر 00 20تیر1400 ساعت : ۱۲:۲۵ کیلوگرم 17,300تومان یکشنبه1400/4/20 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 20 تیر 00 20تیر1400 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 17,000تومان یکشنبه1400/4/20 300تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 20 تیر 00 20تیر1400 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 18,100تومان یکشنبه1400/4/20 300تومان 0.02% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->