قیمت تیرآهن

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۰ شاخه ایی 3,650,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 14,200تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 14,200تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۲:۰۰ کیلوگرم 14,200تومان شنبه1399/8/3 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 14,350تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 14,350تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۶ کیلوگرم 14,350تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 14,020تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۱۱:۴۵ کیلوگرم 13,920تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۴ کیلوگرم 14,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۴ کیلوگرم 14,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 ناب تبریز 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۴ کیلوگرم 14,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 صنعت ماهان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۲ شاخه ایی 1,750,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 16 صنعت ماهان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۲ شاخه ایی 2,350,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 18 صنعت ماهان 3 آبان 99 3آبان1399 ساعت : ۰۹:۵۲ شاخه ایی 2,850,000تومان شنبه1399/8/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۲:۲۰ شاخه ایی 3,650,000تومان پنجشنبه1399/8/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 ظفر بناب 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 14,020تومان پنجشنبه1399/8/1 -400تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 ظفر بناب 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۷ کیلوگرم 13,920تومان پنجشنبه1399/8/1 -400تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 14,350تومان پنجشنبه1399/8/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 1 آبان 99 1آبان1399 ساعت : ۱۱:۲۲ کیلوگرم 14,350تومان پنجشنبه1399/8/1 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-