قیمت تیرآهن آریان فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 12 آذر 99 12آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۱ کیلوگرم 3,100,000تومان چهارشنبه1399/9/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 11 آذر 99 11آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۲ کیلوگرم 3,100,000تومان سه شنبه1399/9/11 300000تومان 0.11% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 9 آذر 99 9آذر1399 ساعت : ۱۳:۲۲ کیلوگرم 2,800,000تومان یکشنبه1399/9/9 -250000تومان -0.08% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 8 آذر 99 8آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 3,050,000تومان شنبه1399/9/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 6 آذر 99 6آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 3,050,000تومان پنجشنبه1399/9/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 5 آذر 99 5آذر1399 ساعت : ۱۳:۵۷ کیلوگرم 3,050,000تومان چهارشنبه1399/9/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 4 آذر 99 4آذر1399 ساعت : ۱۴:۲۹ کیلوگرم 3,050,000تومان سه شنبه1399/9/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 3 آذر 99 3آذر1399 ساعت : ۱۴:۱۷ کیلوگرم 3,050,000تومان دوشنبه1399/9/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 2 آذر 99 2آذر1399 ساعت : ۱۴:۳۷ کیلوگرم 3,050,000تومان یکشنبه1399/9/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 1 آذر 99 1آذر1399 ساعت : ۱۴:۳۱ کیلوگرم 3,050,000تومان شنبه1399/9/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 29 آبان 99 29آبان1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 3,050,000تومان پنجشنبه1399/8/29 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 28 آبان 99 28آبان1399 ساعت : ۱۴:۳۱ کیلوگرم 3,050,000تومان چهارشنبه1399/8/28 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 27 آبان 99 27آبان1399 ساعت : ۱۴:۲۱ کیلوگرم 3,050,000تومان سه شنبه1399/8/27 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 26 آبان 99 26آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۱ کیلوگرم 3,050,000تومان دوشنبه1399/8/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 25 آبان 99 25آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۴ کیلوگرم 3,050,000تومان یکشنبه1399/8/25 -150000تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 24 آبان 99 24آبان1399 ساعت : ۱۴:۳۸ کیلوگرم 3,200,000تومان شنبه1399/8/24 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 22 آبان 99 22آبان1399 ساعت : ۱۲:۳۸ کیلوگرم 3,200,000تومان پنجشنبه1399/8/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 21 آبان 99 21آبان1399 ساعت : ۱۴:۱۸ کیلوگرم 3,200,000تومان چهارشنبه1399/8/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 20 آبان 99 20آبان1399 ساعت : ۱۴:۲۶ کیلوگرم 3,200,000تومان سه شنبه1399/8/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 19 آبان 99 19آبان1399 ساعت : ۱۴:۴۳ کیلوگرم 3,200,000تومان دوشنبه1399/8/19 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-