تیرآهن آریان فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 25 بهمن 99 25بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۲ شاخه ایی 3,200,000تومان شنبه1399/11/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 21 بهمن 99 21بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۹ شاخه ایی 3,200,000تومان سه شنبه1399/11/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 19 بهمن 99 19بهمن1399 ساعت : ۱۳:۳۲ شاخه ایی 3,200,000تومان یکشنبه1399/11/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 18 بهمن 99 18بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۴ شاخه ایی 3,200,000تومان شنبه1399/11/18 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 16 بهمن 99 16بهمن1399 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 3,200,000تومان پنجشنبه1399/11/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 15 بهمن 99 15بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۷ کیلوگرم 3,200,000تومان چهارشنبه1399/11/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 14 بهمن 99 14بهمن1399 ساعت : ۱۲:۴۹ شاخه ایی 3,200,000تومان سه شنبه1399/11/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 13 بهمن 99 13بهمن1399 ساعت : ۱۳:۴۵ کیلوگرم 3,200,000تومان دوشنبه1399/11/13 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 12 بهمن 99 12بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۶ شاخه ایی 3,200,000تومان یکشنبه1399/11/12 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 11 بهمن 99 11بهمن1399 ساعت : ۱۳:۰۴ شاخه ایی 3,200,000تومان شنبه1399/11/11 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 9 بهمن 99 9بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۵ شاخه ایی 3,200,000تومان پنجشنبه1399/11/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 8 بهمن 99 8بهمن1399 ساعت : ۱۲:۲۰ شاخه ایی 3,200,000تومان چهارشنبه1399/11/8 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 7 بهمن 99 7بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۹ شاخه ایی 3,200,000تومان سه شنبه1399/11/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 6 بهمن 99 6بهمن1399 ساعت : ۱۳:۲۱ کیلوگرم 3,200,000تومان دوشنبه1399/11/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۳:۵۳ شاخه ایی 3,200,000تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۱:۳۶ شاخه ایی 3,200,000تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 2 بهمن 99 2بهمن1399 ساعت : ۱۲:۰۲ شاخه ایی 3,200,000تومان پنجشنبه1399/11/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 1 بهمن 99 1بهمن1399 ساعت : ۱۲:۱۵ شاخه ایی 3,200,000تومان چهارشنبه1399/11/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 30 دی 99 30دی1399 ساعت : ۱۲:۴۸ شاخه ایی 3,200,000تومان سه شنبه1399/10/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 آریان فولاد 29 دی 99 29دی1399 ساعت : ۱۱:۳۹ شاخه ایی 3,200,000تومان دوشنبه1399/10/29 -200000تومان -0.06% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->