قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 26 مرداد 99 26مرداد1399 ساعت : ۱۶:۱۸ شاخه ایی 6,200,000تومان یکشنبه1399/5/26 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 25 مرداد 99 25مرداد1399 ساعت : ۱۶:۱۳ شاخه ایی 6,200,000تومان شنبه1399/5/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 23 مرداد 99 23مرداد1399 ساعت : ۱۲:۱۲ شاخه ایی 6,200,000تومان پنجشنبه1399/5/23 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 22 مرداد 99 22مرداد1399 ساعت : ۱۴:۵۵ شاخه ایی 6,200,000تومان چهارشنبه1399/5/22 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 21 مرداد 99 21مرداد1399 ساعت : ۱۴:۵۱ شاخه ایی 6,200,000تومان سه شنبه1399/5/21 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 20 مرداد 99 20مرداد1399 ساعت : ۱۵:۲۲ شاخه ایی 6,200,000تومان دوشنبه1399/5/20 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 19 مرداد 99 19مرداد1399 ساعت : ۱۵:۱۳ شاخه ایی 6,200,000تومان یکشنبه1399/5/19 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 16 مرداد 99 16مرداد1399 ساعت : ۱۲:۲۹ شاخه ایی 5,950,000تومان پنجشنبه1399/5/16 -250000تومان -0.04% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 15 مرداد 99 15مرداد1399 ساعت : ۱۴:۵۷ شاخه ایی 5,950,000تومان چهارشنبه1399/5/15 -250000تومان -0.04% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 14 مرداد 99 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۲۴ شاخه ایی 6,550,000تومان سه شنبه1399/5/14 350000تومان 0.06% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 13 مرداد 99 13مرداد1399 ساعت : ۱۵:۳۰ شاخه ایی 6,550,000تومان دوشنبه1399/5/13 350000تومان 0.06% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 12 مرداد 99 12مرداد1399 ساعت : ۱۴:۳۸ شاخه ایی 6,550,000تومان یکشنبه1399/5/12 350000تومان 0.06% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 11 مرداد 99 11مرداد1399 ساعت : ۱۵:۳۴ شاخه ایی 6,550,000تومان شنبه1399/5/11 350000تومان 0.06% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 8 مرداد 99 8مرداد1399 ساعت : ۱۴:۱۸ شاخه ایی 6,550,000تومان چهارشنبه1399/5/8 350000تومان 0.06% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 7 مرداد 99 7مرداد1399 ساعت : ۱۳:۴۰ شاخه ایی 6,550,000تومان سه شنبه1399/5/7 350000تومان 0.06% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 6 مرداد 99 6مرداد1399 ساعت : ۱۶:۳۱ شاخه ایی 6,550,000تومان دوشنبه1399/5/6 350000تومان 0.06% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 5 مرداد 99 5مرداد1399 ساعت : ۱۶:۳۰ شاخه ایی 7,100,000تومان یکشنبه1399/5/5 900000تومان 0.15% مشاهده
قیمت تیرآهن 27 آریان فولاد 27 خرداد 97 27خرداد1397 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 3,233تومان یکشنبه1397/3/27 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-