تیرآهن فولاد البرز ایرانیان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 12,000تومان شنبه1399/6/22 600تومان 0.05% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,900تومان شنبه1399/6/22 1250تومان 0.12% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 19 شهریور 99 19شهریور1399 ساعت : ۱۳:۳۱ کیلوگرم 12,000تومان چهارشنبه1399/6/19 600تومان 0.05% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 18 شهریور 99 18شهریور1399 ساعت : ۱۲:۱۶ کیلوگرم 11,500تومان سه شنبه1399/6/18 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 10,650تومان یکشنبه1399/6/16 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 11,400تومان یکشنبه1399/6/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 11,400تومان شنبه1399/6/15 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 10,550تومان شنبه1399/6/15 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,450تومان شنبه1399/6/15 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 11,400تومان شنبه1399/6/15 300تومان 0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 13 شهریور 99 13شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۰ کیلوگرم 11,100تومان پنجشنبه1399/6/13 -300تومان -0.03% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 13 شهریور 99 13شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۰ کیلوگرم 10,350تومان پنجشنبه1399/6/13 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 12 شهریور 99 12شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 10,350تومان چهارشنبه1399/6/12 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 12 شهریور 99 12شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 11,100تومان چهارشنبه1399/6/12 850تومان 0.08% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۵:۰۳ کیلوگرم 10,250تومان دوشنبه1399/6/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۵:۰۳ کیلوگرم 10,100تومان دوشنبه1399/6/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 10,100تومان دوشنبه1399/6/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 10,150تومان دوشنبه1399/6/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 10,150تومان دوشنبه1399/6/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 10,000تومان دوشنبه1399/6/10 50تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->