قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 22 شهریور 99 22شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,900تومان شنبه1399/6/22 1250تومان 0.12% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 16 شهریور 99 16شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۲ کیلوگرم 10,650تومان یکشنبه1399/6/16 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۳:۱۶ کیلوگرم 10,550تومان شنبه1399/6/15 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 15 شهریور 99 15شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 10,450تومان شنبه1399/6/15 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 13 شهریور 99 13شهریور1399 ساعت : ۱۱:۱۰ کیلوگرم 10,350تومان پنجشنبه1399/6/13 -100تومان -0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 12 شهریور 99 12شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۹ کیلوگرم 10,350تومان چهارشنبه1399/6/12 250تومان 0.02% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۵:۰۳ کیلوگرم 10,100تومان دوشنبه1399/6/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۳:۴۱ کیلوگرم 10,100تومان دوشنبه1399/6/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۳:۰۳ کیلوگرم 10,000تومان دوشنبه1399/6/10 50تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 10 شهریور 99 10شهریور1399 ساعت : ۱۱:۴۸ کیلوگرم 9,950تومان دوشنبه1399/6/10 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 6 شهریور 99 6شهریور1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 9,850تومان پنجشنبه1399/6/6 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 5 شهریور 99 5شهریور1399 ساعت : ۱۳:۵۸ کیلوگرم 9,850تومان چهارشنبه1399/6/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 5 شهریور 99 5شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۸ کیلوگرم 9,850تومان چهارشنبه1399/6/5 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 4 شهریور 99 4شهریور1399 ساعت : ۱۲:۲۷ کیلوگرم 9,750تومان سه شنبه1399/6/4 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 3 شهریور 99 3شهریور1399 ساعت : ۱۱:۳۵ کیلوگرم 9,650تومان دوشنبه1399/6/3 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 2 شهریور 99 2شهریور1399 ساعت : ۱۲:۵۴ کیلوگرم 9,650تومان یکشنبه1399/6/2 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 1 شهریور 99 1شهریور1399 ساعت : ۱۶:۳۰ کیلوگرم 9,650تومان شنبه1399/6/1 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 30 مرداد 99 30مرداد1399 ساعت : ۱۰:۴۳ کیلوگرم 9,650تومان پنجشنبه1399/5/30 0تومان 0% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 29 مرداد 99 29مرداد1399 ساعت : ۱۵:۱۴ کیلوگرم 9,650تومان چهارشنبه1399/5/29 50تومان 0.01% مشاهده
قیمت تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 28 مرداد 99 28مرداد1399 ساعت : ۱۵:۲۶ کیلوگرم 9,600تومان سه شنبه1399/5/28 100تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-